Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een veilig Vlaardingen voor iedereen

Slachtoffer worden van criminaliteit kan een enorme impact hebben op het geluks- en vrijheidsgevoel. Je veilig voelen in je leefomgeving is dan ook een essentieel onderdeel van een gezond en gelukkig leven. D66 Vlaardingen zet vol in op veiligheid in Vlaardingen, maar blijft daarbij wel realistisch.

De cijfers tonen een positieve ontwikkeling, maar het is onbekend of dit ook betekent dat Vlaardingen veiliger is, of dat er bijvoorbeeld minder aangifte wordt gedaan. Maar ook de mate waarin men zich veilig vóélt is erg belangrijk. D66 neemt de bij de bevolking heersende gevoelens van onrust serieus, maar laat zich tegelijkertijd bij het formuleren van veiligheidsbeleid, niet leiden door angst. Daarom kiezen we liever voor maatregelen die effectief zijn dan voor maatregelen die de schijn van veiligheid oproepen.

Veiligheid is méér dan alleen het voorkomen van criminaliteit. Volgens D66 Vlaardingen is het ook belangrijk om in te zetten op andere vormen van veiligheid, zoals verkeersveiligheid, digitale veiligheid en de risico’s die zich in onze regio voordoen. De goede bereikbaarheid van Vlaardingen is belangrijk voor het functioneren van de hulpdiensten. De Brandweer weet heel goede aanrijdtijden te realiseren. D66 Vlaardingen is ook blij met de kwaliteit van het werk dat de brandweer doet, mede dankzij de professionele bijdrage van vele vrijwilligers.

Een veilig gevoel ontstaat bij het vertrouwen dat er alles aan wordt gedaan, maar dat als er onverhoopt toch iets gebeurt er ook adequaat wordt ingegrepen.

Goede veiligheid