Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 Vlaardingen wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig: voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Er moet passend onderwijs zijn voor elk kind. Behalve voor cognitieve vaardigheden en competenties moet er aandacht zijn voor lichaamsbeweging en sociale en culturele ontwikkeling. Het onderwijs moet gegeven worden in een veilige, schone en duurzame omgeving in gebouwen die geschikt zijn voor het moderne onderwijs.

Om de resultaten van het onderwijs in Vlaardingen nog beter te maken is een goede rapportage vereist. D66 streeft daarom naar een goede verslaglegging, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden.

Het onderwijs kan niet beter zijn dan de scholen en de docenten. Hun inzet en vakmanschap helpt de leerlingen verder. Overbodige regels en administratie doen het tegendeel. D66 Vlaardingen wil dat de gemeente onderwijsplannen in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkelt. De scholen en docenten moeten de ruimte hebben voor initiatief en zich ondersteund weten door de gemeente. Alleen door goede samenwerking kunnen we onze kinderen de beste kansen geven voor hun ontplooiing en ontwikkeling.

Goed onderwijs