Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Modern stadsbestuur

De helft van de Vlaardingers is vrijwilliger, mantelzorger of actief in de wijk, vaak zelfs op verschillende manieren. Participatie is al lang goed gebruik in de stad. Er is een actieve dialoog tussen de gemeente en de inwoners waarbij geleidelijk steeds meer het initiatief naar de inwoners schuift. De Broekpolder is onder leiding van het innovatieve bestuur van de Federatie Broekpolder een geweldige aanwinst voor de stad geworden. Zowel het natuur- en recreatiegebied zelf als het bestuurlijke participatieproject zijn inmiddels ver buiten de regio bekend. D66 Vlaardingen is daar blij mee en ziet graag meer van zulke initiatieven. D66 Vlaardingen onderschrijft de visie in het door de gemeente opgestelde programma “Van meepraten naar zelf doen” uit 2015. Op verschillende niveaus binnen het gemeentelijk bestuur neemt het aantal samenwerkingsverbanden toe. De gewenste implementatiesnelheid komt steeds hoger te liggen. Hierdoor neemt de complexiteit van het bestuur van de stad toe. De ontwikkelingen blijven doorgaan en D66 Vlaardingen wil verder werken aan vernieuwing en verbetering van het bestuur van de stad.

Goed bestuur