Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugd, Onderwijs & Welzijn

Welzijn is een heel breed begrip. Wat betreft D66 richten we ons bij welzijn vooral op verbeterde ondersteuning van de jeugd, van het onderwijs, van de arbeidsparticipatie en van de (ouderen)zorg in de wijk. Daar waar mensen echte ondersteuning nodig hebben moeten zij op de gemeenschap, de instellingen en de gemeente kunnen rekenen. D66 wil de ondersteuning en hulp voor Vlaardingers die dit nodig hebben daarom meer stroomlijnen. De ondersteuning en hulp bij u aan huis, op school of op het werk, gaat werken volgens het uitgangspunt één vrager, één gezin, één plan en één aanspreekpunt. D66 wil met deze wijze van werken versnippering voorkomen. D66 Vlaardingen staat voor professionele ondersteuning en hulp waar dat nodig is, eenvoudig en doeltreffend georganiseerd.

Ondersteuning op maat