Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bereikbaarheid & Leefbaarheid

Vlaardingen ligt in het hart van de dichtbevolkte Randstad. De bereikbaarheid is goed, hoewel deze op gespannen voet staat met de leefbaarheid. Een nieuw Actieplan Bereikbaarheid moet, in samenhang met andere elementen, hier oplossingen voor aandragen. Dankzij het Actieplan Wonen worden er, in tegenstelling tot in veel andere plaatsen in de regio, woningen gerenoveerd of gebouwd voor ieders beurs. Vlaardingen werkt hard aan haar ambitie om de tweede winkelstad van de regio te worden. Kortom, we gaan voor een Stad in Balans, waarbij wonen, werken en recreëren goed samen gaan.

Een stad in balans