Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkgericht werken

Wij geven de burger en de ondernemer de ruimte en ondersteuning om samen met ons de directe problemen op school, op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg binnen de buurt of wijk op te lossen. De zorg en de maatschappelijke ondersteuning moeten steeds minder vanuit het stadhuis en meer vanuit daar waar de behoefte is worden georganiseerd. Dat vraagt een behoorlijke omslag in werken van de gemeente maar ook van instellingen. Dat vraagt ook om een behoorlijke omslag in het denken van inwoners met een zorgbehoefte. De actuele ontwikkelingen binnen de langdurige zorg voor ouderen en het sluiten van een aantal instellingen lijkt een verschraling van het zorgaanbod. In deze ontwikkelingen ziet D66 echter ook kansen. Door meer samenwerking tussen gemeente, woningbouw­corporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het onderwijs zijn er alternatieven die veel beter passen bij bijvoorbeeld de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorg gaat op buurtniveau worden georganiseerd en daarnaast is D66 Vlaardingen voorstander van zogenaamde woonserviceszone’s waar de ouderenzorg op buurtniveau 24 uur per dag gegarandeerd wordt met een toereikend aantal diensten, zorgconcepten en woonvormen. Zorginstellingen delen met elkaar nachtdiensten en bevorderen innovatie en efficiëntie die de cliënt ten goede komen. Vanuit een centrale plaats in de buurt wordt de zorg georganiseerd en een aantal voorzieningen zijn daar ook aanwezig. Er zijn ontmoetingsplekken, een restaurant en een kapper waar bij voorkeur studenten van diverse (zorg)vakopleidingen hun eerste werkervaring opdoen. Als je vooruit durft te kijken dan zijn de mogelijkheden van het verbinden van inwoners, zorg, onderwijs, arbeidsparticipatie en jeugd, ook op wijkniveau, zeer de moeite waard. D66 Vlaardingen vindt dat de gemeente hierin moet aanjagen, verbinden, ondersteunen en participeren.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2014