Steun ons en help Nederland vooruit

Ondersteuning en (ouderen)zorg

Vanaf 2015 dragen het Rijk en de Provincie taken over aan gemeenten. Dat betekent dat in de nieuwe raadsperiode ook de AWBZ-taken (waaronder ouderenzorg), in aanvulling op de WMO, onder verantwoordelijkheid komen van de gemeente. Dit is zonder enige twijfel een grote uitdaging voor de gemeente Vlaardingen de komende 4 jaar. Het gaat om heel veel geld en tegelijkertijd om heel veel individuele belangen, concrete hulp en zorgbehoeften van onze inwoners. D66 Vlaardingen gaat deze uitdaging niet uit de weg. Sterker nog, D66 is van mening dat deze taken beter onder de regie van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Vlaardingen staat immers midden in de samenleving en dichter bij deze zorgbehoefte dan onze rijksoverheid. De WMO zoals deze binnen de gemeente Vlaardingen vorm heeft gekregen laat zien dat het ook echt kan werken. Dat kan de gemeente echter niet allemaal zelf. Hier ligt ook een grote opdracht voor de samenleving zelf. Door meer samenwerking van gemeente, woningbouw­corporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het onderwijs zijn er alternatieven die veel beter passen bij de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. D66 Vlaardingen is voorstander van zogenaamde woonserviceszone’s waar de ouderenzorg op buurtniveau 24 uur per dag gegarandeerd wordt met een toereikend aantal diensten, zorgconcepten en woonvormen. Waar zorginstellingen nachtdiensten met elkaar delen en tot innovatie en efficiëntie komen, die de cliënt ten goede komen. Waar vanuit een centrale plaats in de buurt de zorg wordt georganiseerd en een aantal benodigde voorzieningen zijn ingericht. Een netwerk van familie, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers kan daarbij een belangrijke rol spelen en kan ook vanuit deze wijkgerichte aanpak beter worden georganiseerd en ondersteund.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2014