Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties

Vanaf 2015 dragen Rijk en Provincie taken over aan Gemeenten. Dat betekent dat de Jeugdzorg, AWBZ-taken (w.o. ouderenzorg), en Arbeidsparticipatie onder verantwoordelijkheid komen van de gemeente. Het gaat om heel veel geld, al krijgen wij daar wel minder geld voor dan de huidige budgetten. Tegelijkertijd gaat het om veel individuele belangen, concrete hulp en zorgbehoeften. D66 Vlaardingen begrijpt heel goed dat daarvoor nog veel werk verzet moet worden. D66 is echter van mening dat deze taken uiteindelijk ook echt beter onder de regie van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Deze staat immers dichter bij de zorgbehoefte van haar inwoners dan de Rijksoverheid en de Provincie. De gemeente Vlaardingen is veel beter in staat om passende hulp op maat te organiseren. Daarbij moet vooral ook gekeken worden naar wat mensen zelf nog kunnen en wat mensen zelf kunnen organiseren. Dat is het vertrekpunt voor passende ondersteuning, op welk vlak dan ook. Dit vraagt om een verandering bij burgers, instellingen, het onderwijs, de werkgevers en de gemeente Vlaardingen zelf én de bereidheid om, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, deze verandering te laten slagen. Vlaardingen zal naar een andere, slimmere manier van werken moeten. Zij zal haar organisatie zo moeten inrichten dat het uitgangspunt ‘één vrager, één gezin, één plan en één aanspreekpunt’ kan worden uitgevoerd. Het mag niet worden gefrustreerd door onnodige regels, schotten binnen de gemeentelijke organisatie en administratieve barrières. De instellingen die vanuit de gemeente ondersteuning en hulp aan Vlaardingers leveren, zullen ook naar een andere, slimmere en innovatieve manier van werken moeten. D66 gaat zich hiervoor inzetten! Samen vernieuwen, samen sterker!

Laatst gewijzigd op 30 januari 2014