Steun ons en help Nederland vooruit

De kracht van het verbinden

De afgelopen drie jaar is Vlaardingen financieel een stuk weerbaarder geworden, ondanks de moeilijke economische tijden. De gemeente heeft duidelijke keuzes moeten maken maar is er toch in geslaagd een groot aantal voorzieningen in stand te houden. De grootste ‘klappen’ wat bezuinigingen betreft liggen achter ons. We moeten nu verder gaan met ‘slim’ bezuinigen, spaarzaam begroten, effectief vernieuwen en het verbinden van mensen en organisaties rondom maatschappelijke vraagstukken. Met beperkte middelen kan zo duurzaam worden geïnvesteerd in de stad en in de samenleving. Als je vooruit durft te kijken, dan zijn er kansen om wonen, economie, groen, cultuur, zorg en onderwijs nog meer te verbinden. Dit levert financieel en bestuurlijk winst op! De Federatie Broekpolder, het Actieplan Economie, de Kroepoekfabriek, Het Museum Vlaardingen, de samenwerking met zorgverzekeraars en woningcorporaties: het zijn stuk voor stuk goede voorbeelden hoe je samen meer kunt bereiken. D66 Vlaardingen vindt dat de gemeente hierin moet aanjagen, verbinden, ondersteunen en participeren. Dat is precies wat wij doen. Zo simpel en doelmatig kan bestuurlijke vernieuwing zijn.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2014