Steun ons en help Nederland vooruit

De kracht van een participerende overheid

In de afgelopen decennia heeft de overheid een groot aantal taken naar zich toegetrokken. Allerlei beleidsregels, procedures en politieke wensen geven daardoor weinig ruimte voor eigen initiatieven die buiten de gebaande paden gaan. Daarin is er al wat aan het veranderen, maar er moet nog veel gebeuren: niet zeggen hoe het moet maar luisteren, niet leiden maar volgend, niet beperken maar faciliteren. We moeten een omslag maken en niet louter vanuit regels denken maar vrijheid scheppen, niet afdwingen maar ondersteunen dus. Iedereen die voor zichzelf kan zorgen of initiatieven wil ontplooien moet daarin maximaal wordt ondersteund.

De oude manier van besturen, besluitvorming en dienstverlening zit echter heel diep in de ambtelijke organisatie en ook in de politiek verankerd. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het terugbrengen van het aantal ambtenaren maar de cultuur op het stadhuis, binnen de gemeentelijke organisatie en de politiek, moet ook grondig aangepakt worden. Overheidsparticipatie vereist een veel dienstbaarder en meer faciliterende houding van alle betrokkenen. Het vraagt een open houding waarin niet gekeken wordt naar wat niet kan of niet mag, maar waar gekeken wordt naar wat nodig is om de inwoners, instellingen en bedrijven in deze stad optimaal te faciliteren. De stad zal, wat D66 betreft, steeds minder vanuit het stadhuis worden bestuurd.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2014