Steun ons en help Nederland vooruit

Arbeidsparticipatie

Van de ruim 70.000 inwoners in Vlaardingen zijn iets meer dan 1700 personen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat is een groot aantal, maar wel minder dan 4 jaar geleden, terwijl de crisis op de arbeidsmarkt nog steeds voortduurt. Met streng beleid ‘aan de poort’, maar ook door het weer snel aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden via tal van arrangementen en initiatieven, is ons dat gelukt. De komende jaren doet de Participatiewet zijn intrede. Iedereen, met of zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt geacht in het reguliere bedrijfsleven in te stromen, tenzij je nog recht hebt op een beschermde werkplek. De gemeente wordt daar, ook financieel, verantwoordelijk voor. D66 Vlaardingen kiest voor een aanpak die gericht is op het voorkomen van werkeloosheid en het verlies van werkgelegenheid door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Werkzekerheid is belangrijker dan baanzekerheid. Mensen worden actief gestimuleerd om op eigen kracht weer een nieuwe baan of dagbesteding te vinden. Een bijstandsuitkering is geen vanzelfsprekendheid en wordt pas verstrekt als duidelijk is dat iemand zelf er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat een uitkering nodig is.

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt deze ook, maar daar verwachten wij wel wat voor terug. Het aantal arrangementen om mensen al werkend uit de bijstand te helpen zal worden uitgebreid en de inspanningen hierbij geïntensiveerd. Hierbij spelen de bedrijven en instellingen als natuurlijke partners een belangrijke rol. Bij aanbestedingen zal stelselmatig, waar mogelijk, het inzetten van bijstandsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel uitmaken van de uiteindelijke overeenkomst met (lokale) ondernemers, de zogenaamde ‘social return’.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2014