Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Veilig Feesten

Tijdens de Voorjaarsnota 2016 hebben D66 Vlaardingen, PvdA Vlaardingen en GroenLinks Vlaardingen de motie “Veilig Feesten” ingediend. Deze motie roept het college op om het geven van voorlichting over gezondheidsrisico’s tijdens evenementen op te nemen in de vergunningsvoorschriften. Daarnaast vraagt de motie om een onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten om een vrijwilligersteam beschikbaar te maken binnen de regio Rijnmond. In samenspraak met de omliggende gemeenten. Hiermee wordt evenementenorganisaties de mogelijkheid geboden om intensievere voorlichting in te schakelen op de evenementen.

Op 7 juli 2016 zal worden gestemd over deze motie.

Gepubliceerd op 07-07-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018