Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Bewustwording Duurzaam Wonen

Duurzaam wonen, er zijn steeds meer mogelijkheden en initiatieven. Hierdoor ontstaan steeds meer voordelen voor zowel het milieu als voor de bewoner zelf. Na een inspirerende Klimaattop in Vlaardingen werd duidelijk dat er veel initiatieven leven in de stad. D66 Vlaardingen roept samen met de partijen Christenunie/SGP Vlaardingen en GroenLinks Vlaardingen de gemeente op om, zonder daar zelf partij bij te zijn, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van het nut van deze initiatieven. Om zo samen stap voor stap een duurzamere toekomst te creëren.

Deze motie wordt op 7-7-2016 in stemming gebracht.

Gepubliceerd op 07-07-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018