Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

JOGG-akkoord 2018

Het JOGG-akkoord is bedoeld om Vlaardingen Jongeren Op Gezond Gewicht te krijgen. Dit programma bestaat al op kleine schaal in Vlaardingen. Vrijwel de gehele Vlaardinge gemeenteraad heeft kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aangegeven dit programma te willen intensiveren.

 

Meer Vlaardingse Jongeren Op Gezond Gewicht

In Vlaardingen is gemiddeld één op de zes kinderen (16,7%) te zwaar en in sommige wijken zelfs één op de drie. Kinderen met overgewicht zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met problemen rond hun gezondheid. Dit is niet onlogisch: de omgeving waarin kinderen leven verleidt op allerlei manieren tot ongezond gedrag.

De afgelopen drieënhalf jaar heeft JOGG-Vlaardingen samen met haar partners hard gewerkt aan een gezonde(re) Vlaardingse jeugd en een gezonde(re) omgeving. Met beperkte tijd en middelen is het gelukt om delen van de kinderopvang, het basisonderwijs en jeugdactiviteiten in Vlaardingen structureel gezonder te maken. Maar de vooruitgang is te langzaam. Dit kan beter. We willen:

  • Alle opvanglocaties en scholen in Vlaardingen bereiken
  • De ouders van de toekomst op de middelbare school ook de broodnodige aandacht geven.
  • De sportclubs betrekken om naast het huidige consumptieaanbod gezondere opties te bieden.
  • We maken gezondere alternatieven de norm bij sport en evenementen. Bijv. bij het Haring & Bierfeest wordt actief ‘gemeentepils’ (= water) gepromoot
  • Integrale samenwerking tussen de wijkteams, verpleegkundigen en huis- enkinderartsen om meer jongeren op gezond gewicht te krijgen
  • In Vlaardingen een structureel gezonde(re) omgeving realiseren
  • Naast zichtbare veranderingen in de omgeving bereiken dat het overgewicht in 2022 substantieel is gedaald.Dit komt overeen met ‘scenario 1’ uit het toegestuurde plan gemaakt door JOGG, waarin de JOGG-regisseur van 0,5 fte naar 1 fte gaat, het activatie budget wordt verhoogd en er een aanjager bijkomt.Uit de Stemwijzer blijkt, dat vrijwel alle Vlaardingse partijen het JOGG-programma willen uitbreiden.

 

Daarom ondertekenen de volgende Vlaardingse politieke partijen dit akoord:

GroenLinks Vlaardingen
SP Vlaardingen
CU-SGP Vlaardingen
VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Stadsbelangen Vlaardingen
CDA Vlaardingen
VVD Vlaardingen
D66 Vlaardingen

 

Jongere Op Gezond Gewicht (JOGG) akkoord 2018

Jongere Op Gezond Gewicht (JOGG) akkoord 2018

Gepubliceerd op 07-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018