Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Groene Stembusakkoord Vlaardingen 2018

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, heeft vrijwel de gehele gemeenteraad zich gecommitteerd aan het Groen Stembusakkoord. Hierin staan de ambities voor de gemeente Vlaardingen op gebied van groen en milieu voor de komende raadsperiode van 2018-2022:


Groene stembusakkoord Vlaardingen 2018

De noodzaak van verduurzamen en vergroenen is ook in de Vlaardingen duidelijk geworden. Daarom hebben de Vlaardingse politieke partijen gezamenlijk negen doelen voor de stad uitgewerkt. Zij zullen er gezamenlijk zorg voor dragen dat de volgende punten vóór 2022 zullen zijn gerealiseerd.

 

De gemeente Vlaardingen zal vóór 2022…

… de hoeveelheid restafval per Vlaardinger halveren

… zorgen dat zoveel mogelijk gemeentelijke panden in de eigen energiehoefte voorzien, door middel van lokale duurzame energieopwekking.

… inzetten op energiebesparing binnen de gehele gemeente, want voorkomen is beter dan genezen

… verduurzaming stimuleren door middel van deregulering en aanpassing van het gemeentelijk beleid

… het vergroenen van Vlaardingse pleinen stimuleren

… elektrisch rijden optimaal faciliteren voor alle Vlaardingers

… wateroverlast tegengaan, door het regenwater van het rioolwater te ontkoppelen waar mogelijk

… ondersteuning bieden aan particulieren, bedrijven en woningcorporaties bij het verduurzamen van hun vastgoed en bedrijfsvoering

… de totale hoeveelheid opgewekte wind-, water- en zonne-energie binnen Vlaardingen verdubbelen

 

Aldus de volgende Vlaardingen politieke partijen:

GroenLinks Vlaardingen
CDA Vlaardingen
VV2000/Leefbaar Vlaardingen
SP Vlaardingen
Stadsbelangen Vlaardingen
Beter Voor Vlaardingen
CU-SGP Vlaardingen
VVD Vlaardingen
D66 Vlaardingen

(N.B.: ONS Vlaardingen heeft mondeling aangegeven dit akkoord ook te steunen)

Groen stembusakkoord Vlaardingen 2018

Groen stembusakkoord Vlaardingen 2018

Gepubliceerd op 07-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018