Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fietsakkoord 2018 Vlaardingen

Het Fietsakkoord is voorafgaand aan de verkiezingen van 2018, getekend door vrijwel de gehele Vlaardingse gemeenteraad, met als doel om Vlaardingen de beste fietsstad van Nederland te maken voor 2022:

 

Om Vlaardingen voor 2022 de beste fietsstad van Nederland te maken, gaan we de volgende tien punten zo spoedig mogelijk uitvoeren:

 

  1. Fietsers krijgen meer voorrang op kruispunten en rotondes en hebben vaker groen licht.

  2. Er komen meer snelfietsroutes in Vlaardingen en in samenspraak met omliggende gemeentes worden de regionale snelfietsroutes uitgebreid.

  3. Er komen meer bewaakte fietsenstallingen bij winkelcentra.

  4. De huurprijs voor fietsentrommels wordt verlaagd van van €1 per week naar €1 per maand en het aanvragen van een nieuwe fietstrommel wordt mogelijk gemaakt voor inwoners en bedrijven.

  5. Weesfietsen worden vaker weggehaald en er komt een fietsdepot waar deze fietsen worden bewaard. Hierover worden alle Vlaardingers goed geïnformeerd door de gemeente.

  6. Er komen aparte fietspaden bij alle wegen waar auto’s 50 km/u of harder mogen rijden.

  7. Doorstroming wordt verbeterd door blokkades te verwijderen en fietspaden te verbreden. Tijdens werkzaamheden in de omgeving blijft de doorgang vrij.

  8. De gemeente steunt ondernemers bij het realiseren van meer woon-werk fietsverkeer.

  9. Het onderhoudsniveau van fietspaden gaat omhoog, door betere afwatering, minder kuilen en hobbels en betere bestrijding van gladheid.

  10. Er wordt een deelfietsenplan opgesteld, dat het gebruik van deelfietsen stimuleert en overlast hiervan beperkt.

 

Ondertekend door de volgende partijen (in willekeurige volgorde):
CDA Vlaardingen
AOV
VV2000/Leefbaar Vlaardingen
SP Vlaardingen
ONS Vlaardingen
PvdA Vlaardingen
GroenLinks Vlaardingen
Stadsbelangen Vlaardingen
CU-SGP Vlaardingen
D66 Vlaardingen


(mede ondertekend door Lijst Gerritsen en De Republikeinen, die niet voldoende stemmen hebben gehaald voor deelname in de Vlaardgingse raad)

 

 

Vlaardingen beste fietsstad van Nederland voor 2022

Vlaardingen beste fietsstad van Nederland voor 2022

Gepubliceerd op 07-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018