Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een visie gerealiseerd

Toen wij 2010 in de raad kwamen hadden wij, en Bert in ik in het bijzonder, niet kunnen en durven hopen dat wij nu staan waar wij staan als partij, bestuur, gemeente. Het is nog maar 7 jaar geleden maar de weg was lang en bij vlagen moeizaam.

De gemeente Vlaardingen was toen de financiële, en tot op zekere hoogte ook de maatschappelijke, greep op de werkelijkheid kwijt. Oude politieke recepten en bestuurlijke structuren bleken in steeds geringere mate een antwoord op nieuwe uitdagingen en een snel verslechterende financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. Het lijkt alweer zo lang geleden dat wij ieder jaar zo maar bedragen van rond de 10 miljoen euro structureel moesten bezuinigen, extra taken vanuit het rijk en de decentralisaties van de zorg moesten organiseren met een bezuinigingsopgave, onze inwoners moesten vertellen dat zij er niet alleen voor stonden maar wel meer zelf moesten gaan doen en wij bereid moesten zijn om een groot aantal voorzieningen die vanzelfsprekend leken af te bouwen of te beëindigen.

Het bijzondere aan alle maatregelen die wij hebben moeten nemen is dat wij, als D66 Vlaardingen, dat altijd hebben gedaan vanuit een visie op de stad en de samenleving zoals wij die in het verkiezingsprogramma van 2010 hebben vastgelegd en ingebracht bij de coalitieonderhandelingen in 2011. Dat was een behoorlijk omvattende visie, een wenkend perspectief, maar het mooiste deel daarvan ging toch vooral over iets heel essentieels. Dat de jeugd van nu (2010) in 2020 woont, leert, werkt, recreëert en participeert in Vlaardingen. Is dat gelukt? Daar is het te vroeg voor. Is daar een basis voor gelegd? Zonder enige twijfel is het antwoord daarop ja. Een greep:

  1. De ambitie van een doorgaande leerlijn MBO/HBO in Vlaardingen wordt nog dit jaar met de Food Inspiration Academy gerealiseerd.
  2. De drie grote decentralisaties zijn onder beperkende omstandigheden goed geland in Vlaardingen, iedereen krijgt de (jeugd) zorg waar men behoefte aan heeft. Vaak beter dan het was georganiseerd en tegen lagere kosten. Maatwerk is de maat.
  3. Het actieplan Economie is de constante motor achter economisch relevante initiatieven, werkgelegenheid en een actieve dialoog tussen Ondernemers, Overheid, Instellingen en Economische Adviesraad om Vlaardingen qua bedrijvigheid vooruit te helpen.
  4. De Broekpolder dreigde in 2010 de nek te worden omgedraaid door voorgenomen bezuinigingen en mede door de inzet van D66 Vlaardingen uitgegroeid tot wat het nu is en toe aan een volgende stap in dit burgerinitiatief.
  5. Het armoedebeleid in Vlaardingen is geen armoedebeleid. Wij slagen er in om mensen die met armoede geconfronteerd worden met maatwerk te ondersteunen en aan hun problemen het hoofd te bieden.
  6. Er is sprake van een vitale cultuurlijn voor jong en oud. Het is waar, wij waren bereid dit op te geven als er niets zou veranderen maar hebben die verandering aangejaagd en ons daar aan gecommiteerd. Het resultaat is een bruisend stadspodium dat in nauwe samenwerking met Kade 40 en de Kroepoekfabriek met meer evenementen meer mensen bereikt dan ooit en de motor is achter tal van evenementen en de verbinding in de stad.
  7. De participatie in Vlaardingen, wij kennen heel veel vrijwilligers, is vanzelfsprekender dan ooit. De doe-democratie is een feit en de gemeentelijke organisatie gaat hier ook steeds beter mee om. Er gebeurt heel veel waar de gemeente niet eens meer aan te pas komt. De gemeente gooit niets over de schutting maar laat los waar dat kan. We zij  er nog lang niet maar de basis is stabiel, inspirend en verrassend vitaal (de Burger Meester).
  8. De financiën zijn echt op orde na jaren waarin wij bijna 50 mio structureel per jaar hebben bezuinigd. De gemeente heeft financieel haar toekomst weer helemaal in eigen hand. De leenschuld neemt af en er is weer ruimte om gericht en substantieel te investeren. En dat is allemaal gelukt, ook al was het pijnlijk en iet gemakkelijk, zonder dat de stad tot stilstand kwam. Er is niets echt gebroken of kapot gegaan.
  9. D66 heeft vanaf het eerste moment een bepalende gespeeld in deze onwaarschijnlijke maar inspirerende politieke coalitie van uiteenlopende bloedgroepen. Wat deze partijen heeft verbonden is niet ideologie of platte electorale politiek maar het belang van de stad en de wil om vooruit te kijken. Dat belang, en het lef om verantwoordelijkheid te nemen, is heel erg D66.
  10. Waar wij als D66 Vlaardingen echt trots op mogen zijn is dat wij in moeilijke tijden de rug hebben gerecht en ondanks de kritiek en het onbehagen in de samenleving, dat onvermijdelijk je deel is, verantwoordelijkheid hebben genomen voor de beslissingen die genomen moesten worden. Wij zijn een kleine maar belangrijke schakel tussen al die partijen, instellingen, bedrijven en inwoners die de stad echt vooruit helpen. Dat is een heel goed gevoel!

Wij hebben er voor gekozen niet langs de zijlijn te staan en de stad Vlaardingen weer perspectief en keuzevrijheid te geven. De jeugd die in 2010 in Vlaardingen opgroeide heeft nu reëel de mogelijkheid om in deze stad te wonen, leren, werken, recreëren en te participeren.

En in de tussentijd? Is er nog steeds heel veel te verbeteren. De binnenstad, duurzaamheid, veiligheid en ga zo maar door. Ook daar gaan wij vasthoudend door met het verbeteren van de resultaten.

De stad is nooit af.

– Peter Caljé, Fractievoorzitter D66 Vlaardingen

Gepubliceerd op 19-05-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018