Steun ons en help Nederland vooruit

Ton Geurts

Voorzitter bestuur

59 jaar

Vlaardingen

Sinds het begin van deze eeuw woon ik in Vlaardingen. Ik heb in verschillende steden in Nederland gewoond en uiteindelijk heb ik mijn plek gevonden in deze mooie stad. Mijn introductie bij D66 vond plaats in 2002. Tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar verdedigde ik de standpunten van D66 te vuur en te zwaard in discussies met vrienden. Daarop stelde een van hen “als je het zo ontzettend met hen eens bent, waarom ben je dan geen lid?” Daar had ik geen antwoord op. In mei van dat jaar ben ik actief geworden en toegetreden tot het bestuur van D66 in Vlaardingen.

Ik ben een vrijzinnig democraat in hart en nieren. De overheid moet dat doen wat nodig is om de samenleving te laten functioneren. Laat het samenleven vooral aan de mensen zelf  over. Nederlanders zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan ooit te voren, beter geïnformeerd, mondiger, hebben meer tijd en mogelijkheden om zich te verdiepen in zaken die ze belangrijk vinden. Vertrouw op de eigen kracht van mensen.

Iedereen heeft het recht en de plicht om het leven te leiden dat zij of hij wil leiden. Tegelijkertijd zijn er mensen in onze samenleving die toch hulp nodig hebben. Sommigen alleen een zetje om weer op gang te komen, anderen hebben permanent wat hulp nodig. Als de omgeving die niet kan bieden, dan moet de overheid dat doen. We hebben geen behoefte aan een paternalistische overheid, maar ook niet aan laissez-faire politiek. Het evenwicht daartussen is belangrijk. Liberaal waar het kan, sociaal waar het moet. Dat is het DNA van D66. Dat is ook mijn DNA.

Aan de basis van alle vooruitgang ligt het recht, nee: de plicht, om te twijfelen. Copernicus, Newton, Einstein, Jobbs. Zij durfden te twijfelen aan de waarheid van dat moment.  D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat streven is voor mij leidend in mijn dagelijks leven en met het recht om te twijfelen: waarom zou mijn wereldbeeld het enige juiste zijn? Kan ik door mijn waarheid te nuanceren en een beetje waarheid van die ander te accepteren zorgen voor een harmonieuzere samenleving? Wis en waarachtig: ja! Als we dat nou allemaal doen en niet krampachtig vasthouden aan ons eigen gelijk, onze eigen waarheid, maar ook een beetje geloven in en toegeven aan de waarheid van de ander dan wordt onze samenleving duurzamer en harmonieuzer. Leefbaarder, zo u wilt. Samenleven is namelijk geen taak van de politiek of de overheid. De samenleving, dat zijn we zelf.

 

In onze beeldbank vindt u actuele foto’s op hoge resolutie die u vrij mag gebruiken: vlaardingen.d66.nl/beeldbank/

Meer van Ton Geurts