Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Hoefnagel

Steunfractielid

58 jaar

Mijn naam is Jan Hoefnagel, 50 jaar, ik ben gehuwd, heb twee kinderen en ben woonachtig in Vlaardingen-Holy. Sinds 2008 ben ik lid van D66 Vlaardingen en ook actief binnen de partij. Na voorzitter van het bestuur te zijn geweest, ondersteun in nu geregeld de fractie van D66 Vlaardingen.

Ik ben lid van D66, omdat het een partij is die openstaat voor een ieder. Dat wil zeggen dat we een leuke groep mensen bij elkaar hebben die vanuit verschillende achtergronden, ervaring, kennis en opleiding meedenken en discussiëren over zaken en problemen die de stad aangaan. Dat doen we op een open, praktische en realistische wijze, maar vooral ook oplossingsgericht en niet huiverig om nieuwe uitdagingen voor de gemeente uit de weg te gaan.

In mijn dagelijks leven heb ik als bestuursadviseur bij de gemeente Rijswijk veel te maken met onderwerpen als Zorg, Onderwijs, Welzijn, Sociale Zaken en Jeugdzaken. Op het gebied van Zorg, Jeugd en Sociale Zaken worden de komende periode taken vanuit het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Dat moeten we mijns inziens zien als een nieuwe kans en uitdaging. Daarbij is het wel belangrijk dat er ervaring en kennis aanwezig is in de raad. In die zin zal ik met mijn ervaring als raadslid van toegevoegde waarde kunnen zijn in een komende nieuwe raadsperiode. Wat mij betreft gaan we met verstand en gevoel met deze onderwerpen aan de slag!

Jan Hoefnagel stelt zichzelf in deze video voor en geeft zijn visie op Vlaardingen

Jan Hoefnagel stelt zichzelf in deze video voor en geeft zijn visie op Vlaardingen

Meer van Jan Hoefnagel