Steun ons en help Nederland vooruit

In verkiezingstijd wil iedere kandidaat natuurlijk graag met u kennismaken. Dat mag u ook van mij verwachten, want het gaat om úw vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Vlaardingen. Dat wil ik graag voor u doen, als wij de idealen van D66 met elkaar delen.

Wie ik ben? Mijn naam is Harm Borgers en ik ben 40 jaar geleden geboren in Rotterdam. Sinds 2004 woon ik met mijn gezin in Vlaardingen Holy en dat bevalt ons heel goed. Het is een prettige wijk met vriendelijke buren, veel groen op straat, leuke winkels en goede scholen.

Toen ik 25 werd, ben ik vol ambities lid geworden van D66. Dat was een bewuste keuze omdat ik mij graag via de politiek wil inzetten voor de samenleving. Dat vraagt natuurlijk om keuzes en ik vind de ideeën van D66 vaak heel redelijk en praktisch. Dat geldt ook voor moeilijke situaties. Als er dan een knoop wordt doorgehakt dan laat D66 vaak zien wat de goede middenweg is. Mét respect voor allerlei belangen. Daar doe ik graag aan mee!

In het dagelijks leven ben ik directeur van een juridisch adviesbureau voor milieu, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Naast het management ben ik ook lekker actief aan het werk in allerlei projecten. Mijn expertise is het milieurecht en het omgevingsrecht. De meeste klanten zijn overheidsorganisaties, die advies nodig hebben over de betekenis van het recht. Ik vind het een uitdaging de beste oplossing te vinden voor allerlei tegenstrijdige belangen van burgers en bedrijven. En ik help bij het organiseren van samenwerking. Dat kan gaan om overheden onderling, maar ook om participatie van burgers en bedrijven.

Als ik u mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad, wil ik mij vooral inzetten voor het jeugdbeleid met goede scholen en een aantrekkelijk uitgaansbeleid, voor werkgelegenheid in de detailhandel van Vlaardingen, voor veiligheid op straat, voor een duurzaam leefmilieu in de stad en natuurlijk ook voor het verder uitvoeren van het Actieplan Wonen.

Meer van Harm Borgers