Steun ons en help Nederland vooruit

Bob Vlaskamp

Kandidaat Raadslid

70 jaar

Mijn naam is Bob Vlaskamp. Geboren (14-3- 1951) en getogen Vlaardinger. Van oorsprong werktuigbouwer, maar ben uiteindelijk ICTer geworden. Nu ben ik gepensioneerd en doe ikĀ vrijwilligerswerk bij de Windwijzer en ben ik thuis wat aan het klussen. Elektronica vind ik ook nog leuk om te doen.

Inspiratie ontleen ik aan dat wat mij verwondert in het leven: de natuur, techniek, technische wetenschappen en geesteswetenschappen (waaronder filosofie). Het observeren van lokale en
mondiale ontwikkelingen en het pogen om ze te verklaren, vormen daar een uitwas van.

Sinds midden jaren ’90 ben ik actief lid van D66 Vlaardingen. Een partij die handelt vanuit de ratio en niet vanuit de onderbuik. De afgelopen vier jaar heeft D66 Vlaardingen het goed gedaan in de gemeenteraad en dat geeft mij aanleiding om dat in de komende vier jaar te willen blijven ondersteunen.

Op de sociale media zul je me niet kunnen vinden. Zoals zo vaak stond ik vooraan in de rij als het gaat om hedendaagse tech en gadgets. Maar de huidige stand van zaken op de sociale media bevalt me niet. Een goed gesprek bevalt met veel beter.

Meer van Bob Vlaskamp
Bewegen is goed, ook in de politiek!
- Bob Vlaskamp