Steun ons en help Nederland vooruit

Bert van Nieuwenhuizen

Wethouder & kandidaat raadslid

64 jaar

Vlaardingen

In 1989 ben ik lid geworden van D66, heb namens de partij 11 jaar in de gemeenteraad mogen zitten en ben sinds januari 2017 wethouder voor Economische Zaken, Onderwijs en Organisatie.

Ik vind het belangrijk dat het genuanceerde geluid van D66 ook in Vlaardingen te horen is. We zijn inmiddels een echte bestuurderspartij en voeren consistente politiek en leven niet bij de waan van de dag.

De komende jaren is in het onderwijs goede huisvesting van groot belang. Daarvoor wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het Integraal Huisvestingsplan voor zowel het basis- als het voorgezet onderwijs. Ook zet D66 zich in voor nog betere leraren en voorschoolse opvang. Ook het ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten hebben onze aandacht.

In kalenderjaar 2017 is hard gewerkt aan een gedegen plan om de binnenstad van Vlaardingen weer op de kaart te zetten. De komende 2 jaar zal worden besteed aan het op orde brengen van de buitenruimte, waarna samen met de vastgoedeigenaren en winkeliers verder geïnvesteerd kan worden in het stadscentrum.

Qua woningbouw is de stad nog lang niet af. De komende jaren moeten er vooral huurwoningen gebouwd worden in het middensegment. De bereikbaarheid in en om Vlaardingen verdient ook onze blijvende aandacht, waarbij de Marathonweg en de komst van de Maasdeltatunnel (v/h Blankenburgtunnel) centraal zullen staan. In dit licht is ook extra aandacht voor milieu en duurzaamheid van het grootste belang.

Als we daarnaast bedenken dat er genoeg Vlaardingers zijn die het sociaal-maatschappelijk moeilijk hebben, dan kunnen we stellen dat er nog genoeg werk aan de winkel is. En daar wil ik de komende jaren als raadslid en/of wethouder graag aan meewerken.

Ik ben 64 en wil graag meegroeien met de jongeren!

Telefoonnummer: 06 53 29 01 77

Meer van Bert van Nieuwenhuizen