Steun ons en help Nederland vooruit

Bert van Nieuwenhuizen

Raadslid

68 jaar

Vlaardingen

Sinds 1989 ben ik lid van D66 en zit vanaf 2001 in de gemeenteraad. In de periode 2017-2018 ben ik namens de partij wethouder geweest.

Ik vind het belangrijk dat het genuanceerde geluid van D66 ook in Vlaardingen te horen is. Gelukkig is D66 wars van allerlei populistische denkbeelden.

Terecht gaat er veel aandacht uit naar een goed sociaal en maatschappelijk klimaat in onze stad. Maar andere beleidsterreinen mogen beslist niet vergeten worden. Zo vind ik dat de woningmarkt meer in balans moet komen en dat alle Vlaardingers recht hebben op goede huisvesting. Mijn hart ligt bij het onderwijs en ben dan ook blij dat er de komende jaren uitvoering wordt gegeven aan het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs).

Hoewel ik na al die jaren aardig allround ben, zijn mijn beleidsterreinen in de raad: Veiligheid, bestuur en regio zaken, organisatie, financiën, grondzaken, vastgoed, verkeer, sport en last but not least onderwijs. Daarnaast zit ik in de auditcommissie, ben voorzitter van de Agenda Commissie en zit vergaderingen van de raadscommissies voor.

Ik ben 67 en inmiddels gepensioneerd, maar sta, mede dankzij het raadswerk, nog met beide benen in de maatschappij. Ik geef taalles aan zowel senioren als kinderen van de basisschool. Ook maak ik met veel plezier muziekprogramma’s voor de lokale omroep.

Bert van Nieuwenhuizen in 66 seconden (Campagnefilmpje 2018)

Telefoonnummer: 06 53 29 01 77. Portefeuille: veiligheid, bestuurlijke zaken en dienstverlening, regiozaken, grondzaken en vastgoed, financiën, verkeer, sport, onderwijs

Meer van Bert van Nieuwenhuizen