Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties

In 2014 zijn de ‘3 decentralisaties’ , ook wel de 3D’s genoemd, een veel gehoord begrip. Maar wat betekent het nu precies en wat kunnen we verwachten? Op deze pagina leggen we je uit wat die decentralisaties precies zijn. Misschien wil je er meer over weten of heb je nog een vraag. Laat in dat geval hier een berichtje achter en we komen met je in contact.

Vanaf 1 januari 2015 zullen alle gemeenten verantwoordelijk worden over een aantal taken die eerst door de landelijke overheid geregeld en gefinancierd werden. Het gaat hierbij om jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De Tweede Kamer heeft dit in 2013 pas besloten waardoor de gemeenten heel snel voorbereidingen moesten treffen. De precieze besluiten van de Tweede Kamer kun je in deze Kamerbrief lezen.

Welke taken zijn het precies die de Gemeente nu extra krijgt?
Je moet bij de extra taken die nu bij de gemeente liggen denken aan het volgende:

  • De jeugdzorg, bijvoorbeeld hulp voor tienermoeders of als een kind door omstandigheden in het gezin niet meer thuis kan wonen
  • Het bieden van zorg aan langdurig zieken of ouderen die bijvoorbeeld een scootmobiel nodig hebben
  • Werk en inkomen, bijvoorbeeld door iemand te helpen met het zoeken naar een baan of het verstrekken van een uitkering

Er komen dus flink wat taken bij voor de gemeente. Om alles goed te kunnen verzorgen voor de Vlaardingse burger zal Vlaardingen gaan samenwerken met andere gemeenten in onze regio. Op deze manier kan bijvoorbeeld makkelijker ook de hele specifieke zorg worden ingekocht. Zo is altijd de juiste zorg beschikbaar als deze helaas nodig blijkt te zijn.

Wat gaat er veranderen?
Natuurlijk is het de bedoeling dat er voor de Vlaardingse burger zo min mogelijk zal veranderen. Een groot verschil met de vorige methode is dat er zal worden gewerkt met teams die in een bepaald gebied werken. Dit team bestaat uit een aantal verschillende specialisten die vooral veel algemene kennis hebben. Als er hulp nodig is bij een burger zal 1 persoon uit het team in gesprek gaan met de persoon of personen waar de hulpvraag is ontstaan. Deze persoon zal samen aan de slag gaan met de hulpvraag en in kaart brengen wat er mogelijk is. Als er bijvoorbeeld extra hulp nodig is van een expert dan zorgt deze persoon ervoor dat de expert helemaal op de hoogte is en direct kan helpen.

Het grootste voordeel van deze teams is dat je maar 1 aanspreekpunt hebt. Natuurlijk zul je in sommige situaties te maken krijgen van extra partijen die je kunnen helpen. Maar als je een vraag hebt hoef je niet meer langs allerlei instanties om hulp te vinden.

Wat doet de Gemeenteraad?
Nu je een algemeen beeld hebt wat de decentralisaties nu precies zijn kan het zijn dat je je afvraagt wat de Gemeenteraad hiermee te maken heeft. De Gemeenteraad houdt in de gaten dat er een goede visie ontstaat hoe wij in Vlaardingen vinden dat de zorg nu precies geregeld moet zijn. Een visie dus, die moet worden ontwikkeld zodat de teams en alle andere betrokkenen precies weten wat er van hun verwacht wordt. Hier zijn de ambtenaren druk mee bezig op basis van de opmerkingen en aanmerkingen die de raadsleden geven. Op basis van deze visie kan de Gemeenteraad later bekijken of dit ook zo wordt uitgevoerd en, als blijkt dat dit niet (helemaal) zo is, ingrijpen.

Meer informatie?
De decentralisaties zijn een dik dossier. Er is heel veel over te lezen en nog meer over te zeggen. Wil je meer weten over de decentralisaties? Dan kun je op de volgende plekken terecht:

 

Laatst gewijzigd op 2 juli 2014