Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021
Raadscommissies januari 2021

Raadscommissies januari 2021

Met een éénmalige rijkssubsidie van 180.000 euro worden extra dak- en thuislozen gehuisvest. Dit is één van de meest in het oog springende mededelingen tijdens de toelichting over de opvang in Vlaardingen, waarbij de haringstad de zogenaamde centrumgemeente is in MVS verband (Maassluis-Vlaardingen-Schiedam). Naast de Elementen (aan de Nijverheidstraat) is er (tijdelijk?) ook opvang aan…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 januari 2021 woensdag 23 december 2020
Jeugdhulp met 3 of 15 gemeenten?

Jeugdhulp met 3 of 15 gemeenten?

Op 11 november van dit jaar besloot de gemeenteraad in Vlaardingen om samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam (MVS)  uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond (GRJR). Een paar dagen later bleek de situatie veranderd en was de vraag: gaan we verder met drie of met 15 gemeenten? Hoe zit dat? …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 december 2020
Preventief Toezicht verdwijnt

Preventief Toezicht verdwijnt

De kogel is door de kerk, het preventief financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland op Vlaardingen verdwijnt per 1 januari 2021.Daarmee komt dan een eind aan een jaar waarin elk stukje nieuw beleid eerst moest worden geaccordeerd door de provincie op basis van de vragen of het onontkoombaar en on-uitstelbaar was. Is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 juli 2020 vrijdag 24 januari 2020 woensdag 8 januari 2020
Ook Vlaardingen kijkt naar invoering vuurwerkverbod Vuurwerk

Ook Vlaardingen kijkt naar invoering vuurwerkverbod

In navolging op Rotterdam, wordt ook in Vlaardingen gepleit voor het aan banden leggen van vuurwerk. GroenLinks, D66, PvdA, Onafhankelijke Socialisten (Fractie Kerkhof), VVD en CU-SGP zullen hiertoe een motie indienen in de eerstvolgende raadsvergadering op 30 januari. Burgemeester Bas Eenhoorn gaf tijdens zijn nieuwjaarstoespraak aan voorstander te zijn van een vuurwerkverbod.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 oktober 2019 dinsdag 8 oktober 2019
Verantwoording fractie-uitgaven D66 Vlaardingen

Verantwoording fractie-uitgaven D66 Vlaardingen

Elke fractie ontvangt jaarlijks een vast bedrag voor fractie-uitgaven, daar komt nog een extra bedrag per raadszetel bij. Inmiddels is afgesproken dat de gemeente Vlaardingen de verantwoordingen over 2018 publiceert. D66 Vlaardingen heeft in een commissievergadering, waarin de transparantie van deze uitgaven werd besproken, de overige fracties opgeroepen om de verantwoording vanaf de vorige raadsperiode…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juli 2019
Rekening 2018 nader beschouwd

Rekening 2018 nader beschouwd

Dankzij een financieel solide beleid sinds de crises, kunnen we op de jaarrekening over 2018 het etiket “Vlaardingen knapt op” plakken. De algemene reserve van 10 miljoen negatief is bijgesteld naar plus 24 miljoen. Ook de huidige solvabiliteit* van 23% en de netto schuldquote** van onder de 100% geven aan dat we…

Bekijk nieuwsbericht