Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 december 2021

Mondelinge vragen Woningbouw impulsgelden

Woensdag 15 december konden we in de pers vernemen dat Vlaardingen voor de tweede keer géén Woningbouw impulsgelden krijgt toegekend. De aanvraag voor de woningbouwprojecten in de Rivierzone van meer dan 9 miljoen euro gaat daarom niet door. D66 Vlaardingen maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling, omdat we graag zo snel mogelijk deze nieuwbouwprojecten voor Vlaardingen willen realiseren vanwege de grote woningnood. We weten dat onze ambtenaren heel hard gewerkt hebben om deze aanvraag in te dienen en willen hen daar, ondanks de uitkomst, alsnog zeker voor danken.

Toch maken we ons grote zorgen dat het in algemene zin maar niet lukt om significante financiële steun vanuit hogere overheden voor Vlaardingen binnen te halen. Waar omliggende gemeentes met aantoonbaar minder grote problematiek, er keer op keer wél in slagen om subsidies te verwerven, vist Vlaardingen achter het net.

D66 Vlaardingen verzoekt het college daarom om de volgende vragen tijdens de raadsvergadering van d.d. 16 december 2021 mondeling te beantwoorden:

  1. Wat is volgens u de reden dat onze gemeente wederom geen aanspraak maakt op deze gelden, wat hadden wij zelf beter kunnen doen om onze kans op succes groter te maken en bent u bereid hiervan een analyse te maken en die toe te zenden aan onze gemeenteraad?
  2. Kan het college uitleggen op welke wijze de gebiedsontwikkeling van de Rivierzone alsnog volgens plan kan worden uitgevoerd, welke financiële consequenties dat heeft en of het opnieuw indienen voor de 4e subsidietranche mogelijk is ook i.r.t. de Erfgoed Deal subsidieaanvraag?
  3. Hoe gaat het college de bij de begroting vrijgemaakte middelen t.b.v. subsidieverwerving inzetten om ervoor zorgen dat subsidieaanvragen in de toekomst wél slagen?