Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 november 2021

Artikel 34 vragen: Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

In het blad Solar Magazine van 16 november 2021 lezen wij, dat minister Ollongren een nieuwe subsidie voor verduurzaming van Maatschappelijk Vastgoed ter beschikking stelt.

Zoals bekend is D66 Vlaardingen al jaren voorstander van het verduurzamen en energieneutraal maken van gemeentelijke panden. Tijdens de recente begrotingsbehandeling, is voor de komende jaren hiervoor budget vrijgemaakt.

De gemeente heeft hierbij ook een voorbeeldfunctie voor maatschappelijke organisaties als zorginstellingen, sportverenigingen en scholen. Onze vragen:
1. Gaat u bij het ministerie informeren hoe Vlaardingen aanspraak kan maken op deze subsidie?
2. Gaat u vervolgens, zover het gemeentelijke panden betreft, daadwerkelijk subsidie aanvragen?
3. Welke gemeentelijke panden komen volgens u in aanmerking om met deze subsidie te verduurzamen?
4. Bent u bereid de eigenaren van maatschappelijk vastgoed te wijzen op deze regeling en hen aan te sporen subsidie aan te vragen?

Het artikel van Solarmagazine is hier te lezen: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25848/minister-ollongren-nieuwe-subsidie-voor-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoedĀ