Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 oktober 2021

Verslag raadsvergadering 14 oktober

De afgelopen gemeenteraadsvergadering heeft de D66-fractie het volgende bereikt. Hieronder hebben we voor u het een en ander op een rijtje gezet:

 

De windmolen investeringsmogelijkheden van het Vlaardings Energie Collectief krijgen een eigen communicatietraject vanuit de gemeente de komende weken en berichten over de subsidiepot om huishoudens energiezuiniger te maken door middel van de WoonWijzerWinkel.nl-pakketten, die iedereen gratis kan aanvragen (tot 70€ en gratis bezorgd, het werkt echt), worden op dezelfde manier op alle Vlaardingse communicatiekanalen gedeeld.

Het college gaat in gesprek met de woningcorporaties over de problematiek met hoge energierekeningen en probeert in dat overleg energiearmoede onder huurders te voorkomen en het college zal de raad actief op de hoogte houden van landelijke maatregelen die van toepassing zijn op Vlaardingen om energiearmoede te voorkomen, potentieel met overheidsgeld.

De D66-fractie heeft het college gesteund in hun inzet om een boot voor 50-70 vluchtelingen in Vlaardingen aan te laten leggen, omdat de landelijke problematiek zo groot is en wij zo een grote bijdrage leveren met regiogemeentes aan het feit dat vluchtelingen nu nieteens een bed hebben om op te slapen. We hebben een motie van treurnis richting college niet gesteund, die het betreurde dat het college dit besluit zonder overleg met de raad genomen heeft, ook al is het een collegebevoegdheid. Hoewel ook onze fractie de procedure en communicatie niet sterk vond vanuit het college. Achter gesloten deuren hebben we dat meermaals stevig kenbaar gemaakt, maar de motie steunden we dus niet.

Er komt nieuwbouw bij de Floreslaan. Daar zou het fietspad langs de Marathonweg voor moeten wijken. In overleg met de wethouder hebben we een oplossing gevonden om bij de reconstructie van de Marathonweg komend jaar, het fietspad aan de westzijde te verbreden en tweerichting te maken. Daardoor kunnen alle fietsers langs de gehele Marathonweg gewoon deze route ineens door blijven fietsen.

Al met al, ondanks enkele protesten tegen de coronapas, wat onrust op de publieke tribune omtrent de vreugdevuren en een pittig debat over de vluchtelingen opvang, een goede avond vanuit D66 Vlaardingen perspectief.