Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 juni 2021

Verslag raadsvergadering 17 juni 2021

De D66 Vlaardingen fractie heeft diverse voorstellen ingediend tijdens de afgelopen raadsvergadering. Al onze voorstellen zijn aangenomen door de gemeenteraad. Zo heeft ons raadslid Yenice Jongejan voorgesteld om beter grip te krijgen als gemeenteraad op de uitvoering van de jeugdzorg. Dit doen we met omliggende gemeenten en daarvoor is afstemming vereist. Er gaan ook tientallen miljoenen belastinggeld naartoe, dus we zijn blij dat we hierover beter geïnformeerd zullen worden. Hierdoor kan de gemeenteraad ook beter bijsturen als dat nodig is.

Daarnaast stond de Regionale Energie Strategie op de agenda. Samen met tientallen gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, is er een plan opgesteld afgelopen jaren. Hierin wordt gewerkt aan zekerheid van energie, maar ook verduurzaming en besparing van energie. Zowel in vorm van elektriciteit als warmte. D66 heeft met succes drie moties ingediend. De eerste heeft opgeroepen om beter rekening te houden met jongeren en mensen met een kleinere portemonnee, die nu vaak moeilijk kunnen profiteren van de energietransitie. Door hen beter te betrekken en regelingen te maken waarbij zij niet alleen de lasten, maar ook de lusten kunnen ondervinden, zijn we ervan overtuigd dat zij makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan deze transitie. Daarnaast zal op ons verzoek de wethouder in gesprek gaan met Rijkswaterstaat om de Vlaardingse geluidsschermen deels te voorzien van zonnepanelen, waar dit logisch kan. Ons derde voorstel dat het haalde, gaat over de rol die bedrijven spelen in de energietransitie en de controlerende taak die DCMR hier zou moeten uitvoeren. Dat gebeurt nu nog zeer weinig en we hebben de wethouder dan ook verzocht hier strenger op toe te zien.

Daarnaast hebben we het college gevraagd om de graffiti te verwijderen van De Twist (Wokkel) brug. Er blijkt geen geld te zijn om deze voor 2026 op te knappen, maar door de brug weer enigszins schoon te maken, kan de brug het nog volhouden tot hij (eindelijk) volledig kan worden opgeknapt.

Al met al een vrij succesvolle raadsvergadering vanuit het oogpunt van onze partij. We gaan nu op weg naar de kadernota, waarin we richting geven voor de aankomende begroting die eind dit jaar zal worden opgesteld.