Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 mei 2021

Geef Vlaardingen meer geld!

De hele raad van Vlaardingen wil geld zien van Den Haag. Dat valt op te maken uit de vraag die alle 35 raadsleden gesteld hebben aan het college van B&W. Ze verzoeken ons college om de motie daarover van initiatiefnemer Zoetermeer te ondersteunen.

Afgelopen najaar heeft Vlaardingen zich aangesloten bij Raden in Verzet. Dit initiatief van Zoetermeer roept nu het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op om in haar gesprekken met de formerende partijen de druk op te voeren.

“We zien graag dat de Rijksoverheid de gemeenten van extra geld voorziet voor het uitvoeren van de taken o.a. in het Sociaal Domein.” aldus D66-raadslid Bert van Nieuwehuizen.

Zie hieronder de artikel 34 vraag van de hand van ons raadslid Bert van Nieuwenhuizen, die door de gehele raad aan het college van B&W is gesteld:
Tevens ook de motie van 12-11-2020 waarin Vlaardingen zich aansluit bij Raden in Verzet: