Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 maart 2021

Gelijke kansen voor al onze kinderen

Samen met de overige leden van de programmacommissie, vele geïnteresseerde leden van D66 en inwoners van onze stad ben ik begonnen aan het nieuwe programma voor D66 Vlaardingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Wat willen we beter voor Vlaardingen? Hoe kunnen we vooruitgang boeken? Een van de leukste dingen om te doen in de politiek. Ik ben zelf altijd bijzonder geïnteresseerd hoe we kinderen de beste start in het leven kunnen bieden, alle kinderen. In Vlaardingen zijn er veel kinderen die niet vanzelf de wind in de rug hebben. Waar misschien thuis niet veel gelezen wordt; waar kinderen niet als vanzelf een grote woordenschat leren. Of die misschien niet met allerlei educatief speelgoed kennis maken. Die niet spelenderwijs leren tekenen en knippen en zo ook de fijne motoriek ontwikkelen.

Een zorgelijke ontwikkeling is dat de ongelijkheid toeneemt; dat begint al op heel jonge leeftijd. Aan het begin van de basisschool hebben sommige kinderen al een achterstand die haast niet meer in te lopen is; die zelfs verder door groeit. Ook in Vlaardingen wordt daarom het ideaal van gelijke kansen voor alle kinderen steeds minder gerealiseerd. Ik ben daarom erg blij dat D66 in het landelijk programma versterking van het onderwijs hoge prioriteit heeft gegeven.

Als D66 zijn zin krijgt in een volgend kabinet, dan krijgen alle kinderen aansluitend op het ouderschapsverlof voor 4 dagen in de week gratis kinderopvang. Die kinderopvang wordt een plek waar kinderen zich spelend kunnen ontwikkelen. Zo krijgen alle kinderen een kansrijke start en worden achterstanden voorkomen. De huidige opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal worden samengevoegd tot één kinderopvang van hoge kwaliteit, waarbij gespecialiseerd personeel al in een heel vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen herkent. De kinderopvang en de basisschool zitten zoveel mogelijk op gedeelde locaties. Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en leren ze van elkaar.

Bij de kinderopvang staat de ontwikkeling van het kind centraal. Elk kind krijgt spelenderwijs voorschoolse educatie. Dat betekent dus geen kleutertoetsen maar een stimulerende, taalrijke omgeving. D66 wil extra geld voor kinderen met risico op leerachterstanden, bijvoorbeeld voor extra taalonderwijs.

Ook voor het basisonderwijs en het onderwijs daarna heeft D66 goede plannen. Meer geld voor kleinere klassen. Extra middelen zodat scholen met veel leerlingen met een achterstand beter docenten kunnen aantrekken om juist die kinderen het beste onderwijs te kunnen bieden. Er wordt veel extra geld voor ingeboekt. De doorrekening bij het Centraal Plan Bureau heeft laten zien dat zo’n investering in de toekomst van onze kinderen verantwoord kan. Ik word blij van deze plannen. Als u ook vindt dat extra stappen nodig zijn om al onze kinderen een goede start te geven, maak D66 dan sterk bij de verkiezingen. Stem 15, 16 of 17 maart op D66!

Marianne Rots

Programmacommissie D66 Vlaardingen