Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2021

Vlaardingen zet zich in voor kwetsbare jongeren

Op 8 februari gingen basisschoolkinderen weer naar school na een lockdown in verband met het coronavirus. In de ogen van D66 Vlaardingen erg belangrijk omdat goed onderwijs essentieel is voor een goede toekomst. Onlangs riepen Rotterdam, Amsterdam. Utrecht en Den Haag al op voor een landelijk plan om de onderwijsachterstanden die door corona ontstaan aan te pakken.

De thuissituatie bepaalt nu de kwaliteit en de mogelijkheden van het onderwijs die in 2020 en 2021 is gevolgd. Helaas betekent een lockdown ook dat er kans is op verergering of het ontwikkelen van andere problemen. Waardoor kinderen uit het zicht raken en niet de juiste hulp ontvangen. Daarom had D66 Vlaardingen een aantal vragen voor het college over deze kwetsbare kinderen. Deze zijn inmiddels beantwoord door de gemeente. Deze zijn hier te bekijken. 

“In de beantwoording benadrukt het college dat de gemeente wekelijks overleg heeft met kinderopvangorganisaties en scholen over de gevolgen van de crisis voor de organisatie van het onderwijs en de kinderopvang en de positie van (kwetsbare) kinderen en ouders. De gemeente heeft op dit moment geen signalen dat er kinderen uit beeld zijn. Wel zijn er – net als in heel Nederland- zorgen over spanningen in gezinnen die oplopen. De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Op alle scholen in Vlaardingen zijn kwetsbare kinderen in de gelegenheid gesteld om naar school te komen. Verder hebben scholen met ondersteuning van diverse organisaties laptops en internetverbindingen kunnen organiseren voor kinderen die dit nodig hebben, zodat ook zij thuisonderwijs kunnen volgen. Tot slot brengt het college onder de aandacht dat het kabinet besloten heeft dat er een Nationaal Programma Onderwijs komt. Dit programma is onder andere gericht op het inhalen en compenseren van achterstanden.”