Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2021

Duurzamer, socialer, inclusiever

“Bedrijven moeten sneller verduurzamen” kopte de NRC. Ze richten zich “op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om brede welvaart mogelijk te maken”. Je zou denken dat dit uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks komt. Maar nee, het is een rechtstreeks citaat van de websites van VNO-NCW en MKB Nederland. De werkgeversorganisaties zijn na uitgebreide dialoog met de leden met een nieuw kompas gekomen. Ze onderkennen dat er grote problemen in de samenleving ontstaan zijn en willen meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Brede welvaart geldt daarbij als leidraad.

De hoogste prioriteiten zijn de overgang naar een klimaat-neutrale, circulaire samenleving en een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Voorbeelden die ze geven zijn zorgen voor een stageplaats voor iedereen die dat nodig heeft en meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze stellen voor het BIK geld vanaf 2023 te besteden aan verduurzaming. Het BIK geld is een belastingmaatregel die het kabinet heeft ingesteld in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting. Dit betreft maar liefst € 2 miljard per jaar. Ook onderkennen ze dat de ongelijkheid in de samenleving te groot geworden is en
willen ze overwegen het minimumloon te verhogen.

Ongetwijfeld zullen de werkgevers scherp in de gaten houden of ze wel genoeg verdienen en bij tegenslag zullen ze ook vast weer willen reorganiseren en verliezen mensen hun baan. Maar het is hoopgevend dat na een periode van toenemende polarisatie nu zelfs de werkgeversorganisaties zien dat het niet goed gaat en dat ook zij moeten bewegen om te proberen elkaar weer beter te verstaan. Alleen met samenwerking kunnen we oplossingen vinden. En die zijn hard nodig.

Een aantal van de kwesties die landelijk de aandacht vragen spelen evenzeer in Vlaardingen. Ook hier willen we gelijke kansen voor iedereen. Ook hier is het voor sommige studenten extra moeilijk een goede stageplek te vinden. Ook in Vlaardingen zoeken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar mogelijkheden op hun manier een steentje bij te dragen. Op een aantal plaatsen zie je al beweging om de ontstane problemen te adresseren. Er zijn al stappen gezet om mensen met schulden beter te helpen. De gemeente heeft een hulploket ingericht voor mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. D66 Vlaardingen hoopt dat de initiatieven om weer meer samen te proberen oplossingen te vinden door zal zetten en wil daar graag aan bijdragen.

Grafiek van het CBS over de verdeling van de Brede Welvaart.