Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021

Raadscommissies januari 2021

Met een éénmalige rijkssubsidie van 180.000 euro worden extra dak- en thuislozen gehuisvest. Dit is één van de meest in het oog springende mededelingen tijdens de toelichting over de opvang in Vlaardingen, waarbij de haringstad de zogenaamde centrumgemeente is in MVS verband (Maassluis-Vlaardingen-Schiedam). Naast de Elementen (aan de Nijverheidstraat) is er (tijdelijk?) ook opvang aan de Waterleidingstraat. Los van welke politieke overtuiging ook is het goed dat deze vorm van sociale opvang bestaat en in principe niemand op Nederland op straat hoeft te slapen.

De Vlaardingse binnenstad is en blijft een zorgenkindje, waar de huidige crisis niet aan meehelpt. De leegstand bedraagt momenteel meer dan 10.000 m², waarvan bijna de helft van het voormalige V&D pand. Deze locatie aan het Veerplein moet, als het aan de eigenaar ligt (en dat is niet de gemeente), uiteindelijk omgevormd worden tot woningen. Probleem is alleen dat het allemaal zolang duurt.

Over woningen gesproken, in de Indische buurt tegen de Marathonweg aan, wordt de komende jaren het Floreskwartier bebouwd met 36 woningen (zie foto). In de commissievergadering waren er veel vragen. Dat is meestal het geval als er  een “postzegelplannetje” ontwikkeld wordt. Uiteraard gaat het dan over groen, bomenkap, geluidshinder, fijnstof en verkeerstrilling. Ook het wel of niet verplaatsen van een fietspad en de aanleg van een geluidswal werd besproken, maar om in dit  stadium al te praten over de exacte plaats van vuilcontainers dat gaat wel erg ver. De raad wordt op 28 januari gevraagd om het zgn. coördinatiebesluit te nemen, waarbij een aantal procedures in elkaar wordt geschoven. In een later stadium is de raad nogmaals aanzet als de uitvoering echt aanstaande is.

De raadscommissie is door één van de medewerkers van RADAR uitgebreid bijgepraat over racisme en discriminatie. Het college komt binnenkort met een overzicht van de maatregelen die al genomen zijn, waarna gekeken kan worden wat er, binnen de financiële  mogelijkheden, nog meer mogelijk is.

DFDS is niet alleen een grote werkgever binnen de gemeente, maar zorgt ook voor verkeersoverlast. Gelukkig heeft dit bedrijf, dat wekelijks 22 afvaarten van en naar Engeland heeft, extra grond gekocht zodat meer voertuigen kunnen worden gestald. Ook komt er een andere in- en uitgang om files van vrachtauto’s terug te dringen. Met de realisatie van walstroom wordt de komende jaren de geluidsoverlast van generatoren verholpen.