Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2021

D66 en GroenLinks: Verbeter de luchtkwaliteit!

Door de slechte luchtkwaliteit ‘rookt’ iedereen in Vlaardingen gemiddeld méér dan vijf sigaretten per dag mee. Dat dit erg slecht is voor de gezondheid mag duidelijk zijn. Daarom moet hier zo snel mogelijk verandering in komen. Voor de gezondheid en het welbevinden van mens en dier is het van groot belang om de luchtkwaliteit in Vlaardingen blijvend te verbeteren. GroenLinks en D66 willen de luchtkwaliteit zo snel mogelijk in de raad bespreken.

Het Schone Lucht Akkoord

Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Inmiddels hebben verschillende overheden zich aangesloten.

Vlaardingen ondertekent het schone lucht akkoord niet. De gemeente voldoet namelijk niet aan de voorwaarden: er ontbreekt een plan van aanpak. Dit is niet alleen een gemiste kans voor de volksgezondheid, door niet te ondertekenen maakt Vlaardingen ook geen kans op subsidies vanuit de landelijke overheid.

Agendaverzoek

GroenLinks en D66 verwachten dat de gemeente zo snel mogelijk een actieplan op stelt, zoals ook is afgesproken in het coalitieakkoord.  Hierna kunnen we namelijk concreet aan de slag om de luchtkwaliteit in Vlaardingen eindelijk te verbeteren. Daarnaast kunnen we dan ook het Schone Lucht akkoord ondertekenen. Daarom hebben we een agendaverzoek ingediend om de luchtkwaliteit in Vlaardingen op zeer korte termijn in de gemeenteraad te bespreken.