Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

Jeugdhulp met 3 of 15 gemeenten?

Op 11 november van dit jaar besloot de gemeenteraad in Vlaardingen om samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam (MVS)  uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond (GRJR). Een paar dagen later bleek de situatie veranderd en was de vraag: gaan we verder met drie of met 15 gemeenten? Hoe zit dat?

De GRJR  is een samenwerkingsvorm van 15 gemeenten in onze regio om gezamenlijk de specialistische jeugdzorg in onze regio in te kopen. De kosten die de gemeente maakt in de specialistische jeugdhulp stijgt de laatste jaren en er is slechts weinig mogelijkheid voor maatwerk. Het doel was om binnen de GRJR een eigen inkoopmodel te organiseren. Het bestuur van de GRJR wilde dit echter niet mogelijk maken voor de drie gemeenten. Daarom hebben de colleges na veel overleg de gemeenteraden verzocht om toestemming te geven per 2022 uit te treden uit de GRJR en een eigen “MVS jeugdhulp” te starten. Nadat bleek dat de colleges de steun had van de gemeenteraden kwam de GRJR tot inkeer. Het is tóch mogelijk om binnen de GRJR het nieuwe MVS-jeugdhulpmodel te starten, wel met een jaar vertraging. Een MVS-jeugdhulpmodel binnen de GRJR zal in 2023 ingaan.

De keus werd plots:  blijven de drie gemeenten binnen de GRJR en starten zij een jaar later met het nieuwe model of treden zij alsnog uit en wordt een nieuwe gezamenlijke regeling opgestart? In beide opties bereiken de MVS-gemeenten het gewenste effect van een nieuw jeugdhulp model. Het voordeel van een grotere organisatie is die van het groter inkopen van jeugdhulp en brengt minder opstartkosten met zich mee maar de plotselinge draai zorgt wel voor vragen over de samenwerking in de toekomst binnen de gemeenschappelijke regeling. Als één van de drie gemeenten besluit uit te willen treden dan gaan de overige twee gemeenten hier in mee. Het college heeft daarna aangegeven een voorkeur te hebben voor het terugdraaien van de beslissing van 11 november jl. De wethouder heeft daarnaast de gemeenteraad geïnformeerd dat het vertrouwen binnen de samenwerking ook weer voldoende is hersteld.

Inmiddels hebben alle drie de gemeenteraden  ingestemd met het voorstel om binnen de GRJR te blijven. Wel heeft D66 Vlaardingen een motie ingediend waarmee wordt gepleit voor een gezondere verdeling van de stemmen om een betere samenwerking te stimuleren. Op dit moment heeft de gemeente Rotterdam als grootste gemeente 13 ‘stemmen’ terwijl de volgende stad er slechts 2 heeft. In de ogen van D66 Vlaardingen heeft dit een negatief effect op een goede samenwerking. De motie is een signaal voor de GRJR om hier over na te denken en te bekijken hoe de samenwerking kan worden verbeterd. Uiteindelijk is onze jeugd gebaat bij de best mogelijke zorg.