Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Preventief Toezicht verdwijnt

De kogel is door de kerk, het preventief financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland op Vlaardingen verdwijnt per 1 januari 2021.Daarmee komt dan een eind aan een jaar waarin elk stukje nieuw beleid eerst moest worden geaccordeerd door de provincie op basis van de vragen of het onontkoombaar en on-uitstelbaar was.

Is het lek dan boven?  Nee dat zou een overschatting van de werkelijkheid zijn. Het toezicht verdwijnt omdat de meerjarenraming sluit. De financiële werkelijkheid behoeft nu echter onverminderd de volle aandacht.

De ramingen sluiten omdat alle getroffen maatregelen helemaal zijn ingeboekt terwijl in de praktijk dat eerst nog maar eens moet worden gerealiseerd. Verschillende onzekerheden kunnen daar nog afbreuk aan doen. Zo is bijvoorbeeld corona een moeilijk in te schatten factor als het gaat om de effecten die dat zal hebben op de gewenste uitstroom van een uitkering naar werk. Richting de kadernota (in het voorjaar) maken we de balans weer op.

In lijn met het voorgaande is het een goede zaak dat in de gemeenteraad terughoudend is gereageerd op het nieuws. Er is een breed gedragen besef dat de handrem er nog steeds op moet staan. Als portefeuillehouder zal mijn uitgangspunt zijn dat met de verandering van het toezicht er eigenlijk niks verandert. We moeten het onszelf durven opleggen om de twee criteria van de provincie te blijven hanteren als er nieuwe voorstellen op tafel komen.

Na de ingrijpende voorstellen van het herstelplan en de begrotingsombuigingen moeten we in het belang van Vlaardingen werken aan voortgaand financieel herstel