Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2020

Zienswijzen, wat zijn dat eigenlijk?

Je bent vast op de hoogte van de verschillende ‘overheden’ in ons land; het Rijk, provincies en natuurlijk gemeenten. Elk van deze overheden heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Sommige taken van de gemeente zijn echter zo specifiek of specialistisch dat het duur en onhandig is om dit als gemeente zelf te regelen. Hiervoor zijn bepaalde samenwerkingsvormen voor in het leven geroepen. Dit zijn organisaties die voor een groep gemeenten deze taken uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan brandweertaken, jeugdzorg of het openbaar vervoer. Hier vind je de gemeenschappelijke regelingen waar Vlaardingen onderdeel van is op dit moment.

Deze organisaties worden aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit wethouders of burgemeesters van alle betrokken gemeenten. Zo hebben de gemeenten een stem in de besluiten van de organisatie. Om de stem van de gemeenten nog duidelijker te laten horen en ook de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om te reageren worden bepaalde documenten aangeboden aan de gemeenteraad:

  • De jaarrekening (de resultaten van het afgelopen jaar)
  • De begroting (de inschatting van de organisatie voor het komende jaar)
  • Begrotingswijzigingen (wijzigingen op de eerdere inschatting van de organisatie voor het lopende jaar)

Om te reageren op deze stukken wordt een zienswijze gesproken. Het woord zegt het al een beetje: een zienswijze is een reactie van de gemeenteraad op het stuk dat is ingediend. Hierin kan de gemeente bijvoorbeeld haar zorgen uiten of vragen om extra aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld als Vlaardingen aandacht wil vragen voor bepaalde openbaar vervoer routes of als een organisatie meer vraagt door tegenvallende resultaten.

2020 is daarnaast natuurlijk een speciaal jaar, door de coronacrisis hebben veel organisaties extra kosten gemaakt. Dit was ook het geval voor Stroomopwaarts, waar een zienswijze op de begrotingswijziging voor 2020 is behandeld in de gemeenteraad van 24 september. Stroomopwaarts zorgt voor Vlaardingen, Maassluis en Schiedam voor de uitkeringen van de inwoners en helpt uitkeringsgerechtigden weer naar werk. Zij verwachten een verhoging van het aantal uitkeringen en zijn daarnaast door het Rijk gevraagd om de de speciale regelingen voor ondernemers te verwerken. Op dit moment verwacht Stroomopwaarts dat de ‘deelnemersbijdrage’ (het bedrag dat de gemeente inlegt voor de organisatie) niet stijgt, daarom stemt de gemeente Vlaardingen in met de begrotingswijziging. Vanwege de speciale situatie vraagt de gemeente in haar zienswijze aan Stroomopwaarts om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.

Een gemeente kan er ook voor kiezen om geen zienswijze in te dienen. Dit gebeurt vooral als zij het eens is met de voorgestelde ideeën. Tijdens de vergadering van 24 september was hier sprake van bij de begrotingswijziging van de ‘regionale belasting groep’ (RBG). Zij heffen en innen de belastingen voor de gemeente Vlaardingen (en diverse andere gemeenten en waterschappen). In hun begrotingswijziging is wel sprake van een lichte verhoging van de ‘deelnemersbijdrage’ vanwege de coronacrisis omdat sommige van hun werkzaamheden (zoals het innen van bepaalde vorderingen) is gestopt door de crisis. Omdat dit onvermijdelijk was heeft de gemeente besloten om hier niet in een zienswijze bezwaar tegen te maken.