Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 oktober 2019

Verantwoording fractie-uitgaven D66 Vlaardingen

Elke fractie ontvangt jaarlijks een vast bedrag voor fractie-uitgaven, daar komt nog een extra bedrag per raadszetel bij. Inmiddels is afgesproken dat de gemeente Vlaardingen de verantwoordingen over 2018 publiceert. D66 Vlaardingen heeft in een commissievergadering, waarin de transparantie van deze uitgaven werd besproken, de overige fracties opgeroepen om de verantwoording vanaf de vorige raadsperiode (2014-2018) openbaar te maken. Om daad bij het woord toe voegen hebben wij de uitgaven van de vorige raadsperiode (2e kwartaal 2014) tot en met 2018 gepubliceerd op deze website.