Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Blog: Terug in de tijd: de Broekpolder moet groen blijven

Zo nu en dan heb een “deja vu”. Neem nou onze strijd uit 2005 om woningbouw in de Broekpolder tegen te houden. En met succes. Met allerlei manifestaties, inspreekbeurten en boeken wist Vlaardingen in de jaren daarop het vierde kwadrant van de stad om te toveren tot een groen recreatiegebied. Een heel belangrijke rol was en is daarbij weggelegd voor de Federatie Broekpolder.

Nu zo’n 14 jaar later wordt de polder weer bedreigd. Wat wil het geval. De provincie Z.H. heeft een “potje” om vervuilde grond te saneren. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw is de oorspronkelijke landbouwgrond opgespoten met zwaar vervuild slib uit de Rotterdamse haven.

Aan de ene kant is het zeer te prijzen dat de provincie inzet op een gezonde leefomgeving, aan de andere kant kan het natuurlijk niet zo zijn we 50 jaar fauna wegkappen om zo een schone leeflaag aan te brengen, waarna het weer een halve eeuw duurt voordat het groene recreatiegebied in volle glorie terug is.

Dit alles nog los van de dreiging dat als de polder eenmaal kaal is, de projectontwikkelaars in de rij zullen staan om een leuk woonwijkje neer te planten. Provincie, Gemeente, Federatie, Stadsbosbeheer, DCMR en Hoogheemraadschap bekijken momenteel hoe de sanering ter hand kan worden genomen.
Inmiddels zijn de eerste politieke reacties ook binnen. Zo pleiten partijen als D66, GroenLinks, PvdA en CDA in de haringstad voor een gefaseerde sanering, althans als al tot sanering besloten wordt. Binnenkort komt een gespecialiseerd bedrijf met een voorstel voor het herinrichtingsplan. Spannende tijden dus. Als het nodig is, gaan we net als in 2005 de figuurlijke barricaden op, want de Broekpolder moet groen blijven!

Bert van Nieuwenhuizen
Raadslid D66 Vlaardingen