Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

Vragen over geluidswal bij de A20

D66 Vlaardingen heeft vragen gesteld aan het college over de geluidswal bij de A20 aan de kant van de Holy.

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
Art 155 RvO
Betreft: ontbreken geluidsscherm A20 noordoost zijde bij Holywijk
Vlaardingen, 25 februari 2019

Geacht college,
Rijdend over de A20 vanaf Rotterdam richting Maassluis, is er ter hoogte van de wijk Holy (noordoost kant) geen geluidsscherm. Aan de andere kant, Ambacht, zuidzijde, staat er wel één. Hierdoor hebben de bewoners in de Holywijk dubbel overlast, want het verkeerslawaai kaatst terug en wordt dus extra versterkt door het scherm aan de zuidzijde. Ter hoogte van Parc Hooglede (noordwest kant) bestaat dit probleem niet, want daar zijn aan beide zijden geluidsschermen. Met andere woorden in de wijk Holy heeft het ene deel wel overlast en het andere deel niet. De komende jaren zal door de aanleg van het Blankenburg tracé de verkeersintensiteit en dus de geluidsoverlast alleen maar toenemen. Daarom hebben wij de volgende vrage

1. Wanneer ligt het in de planning om een geluidswand aan noordoost zijde ter hoogte van de Holywijk aan te brengen?

2. Is het juist dat deze wand 6 meter hoog wordt?

3. Klopt het dat de kosten geheel voor rekening van Rijkswaterstaat
komen?

4. Als de plaatsing niet binnen afzienbare tijd gebeurt (b.v. nog niet dit jaar), bent u dan bereid om in overleg te treden met Rijkswaterstaat en op spoedige aanleg aan te dringen?

5. Kan, zodra de wand is geplaatst, het voormalige voetbalterrein van HVO langs de A20 aan de Zwanensingel direct ontwikkeld worden voor woningbouw, net zoals dat bij Parc Hooglede gebeurd is?

In afwachting van uw reactie tekenen wij,
Met vriendelijke groet
Bert van Nieuwenhuizen
Namens raadsfractie D66