Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 februari 2019

Meer bestuurskracht voor Vlaardingen

Afgelopen donderdag diende D66 met succes een voorstel in om weer een meerderheidscollege te vormen. Dat deden we namens CDA in Vlaardingen, GroenLinks Vlaardingen, Vlaardingse VVD en de fractie Kerkhof (voormalige SP).

In goed overleg hebben we twee voorstellen samengevoegd van het CDA en van D66. Het raadsprogramma (met wisselende meerderheden en raadsbrede samenwerking) krijgt zo nog een goede kans van slagen. Mocht het onze gemeenteraad niet lukken om de grote bezuinigingsopgave (of beperking van het wensenlijstje) te realiseren, dan kúnnen de collegevormende partijen gezamenlijk die verantwoordelijkheid nemen.

Hieronder voor de geïnteresseerden de afspraken die we met 27 van 35 raadsleden gemaakt hebben, naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Hans Andersson, getiteld “Meer bestuurskracht nodig in Vlaardingen” :

1. Zorg dat uiterlijk 9 mei 2019 een college van Burgemeester en Wethouders gevormd wordt, dat kan bogen op een meerderheid in de gemeenteraad, al dan niet met gedoogsteun, waarbij het initiatief ligt bij de huidige collegevormende partijen en waarbij het gesprek met alle raadspartijen wordt aangegaan;

2. Stel een ambtelijke werkgroep in die o.a. de zware dossiers, als genoemd in het rapport Andersson, voor 9 mei 2019 financieel inzichtelijk maakt en 2 of 3 realistische scenario’s voorlegt, waarbij meerjarig dekking wordt voorgesteld aan de gemeenteraad;

3. Zorg bij de voorjaarsnota voor een financiële vertaling en kom met een voorstel om het raadsprogramma aan te passen, indien nodig;

4. Werk aan een procesakkoord om de cultuur binnen de raad te verbeteren, waarbij alle condities om een raadsprogramma tot een succes te maken worden gewogen;

 Hier de link naar het aangenomen voorstel