Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 oktober 2018

Blog: Vlaardings afval in Friesland

Stel je voor: 2½ uur in de bus heen en weer 3½ uur terug. Zeiknat regenen bij de wandeltocht over het terrein tussen twee grote loodsen, waar ons huishoudelijk huisafval wordt gescheiden en dat ruik je goed. Niet bepaald het recept voor een gezellig dagje uit en toch was het prima bezoek.

Op vrijdag 26 oktober bezocht een kleine delegatie van de raden van Vlaardingen en Schiedam, vergezeld door een aantal ambtenaren, de nascheidingsinstallatie van Omrin in Oude Haske bij Herenveen.

Irado brengt al het Vlaardingse, Schiedamse en sinds kort ook Capelse restafval naar Friesland. De vrachtwagenbewegingen daarnaar toe zijn een extra milieubelasting, maar die valt in het niet bij de milieuwinst die gehaald wordt met het nascheiden.

Al het huisvuil dat we niet bij de bron scheiden (papier, textiel, plastic gft, metaal en glas) en dus in de ondergrondse container met restafval terecht komt, gaat naar het hoge noorden om te worden na-gescheiden.  

Bijgaand enkele foto’s die het na-scheidingsproces laten zien. De zakken huisvuil worden uit elkaar getrokken en via allerlei vernuftige machines en lopende banden met zeven, speciaal licht en hete lucht, worden nog heel veel componenten uit het afval gehaald. Alles wat er wordt uitgehaald, kan worden hergebruikt. Het gaat hierbij o.a. om metalen, mineralen, drankkartons, biogas en allerlei kunststoffen. In een speciale gloednieuwe fabriek worden deze kunststoffen nog verder gescheiden op soort en kleur, waarna grote vrachtwagens de grote balen geperst kunststof afvoeren voor hergebruik.

Tellen we bron en nascheiding bij elkaar op, dan hebben we het over ongeveer 46% van al het huishoudelijk afval in Vlaardingen. En dat percentage moet de komende jaren flink omhoog, want alles wat wordt verbrand (nu dus nog ca. 54%) gaat uiteindelijk de verbrandingsoven in en daarover betaalt Vlaardingen aan de rijk belasting. Die bedraagt dit jaar nog ruim € 13 per ton maar dat wordt volgend jaar ruim € 31. Ping kassa. Met deze enorme stijging wil het rijk de gemeenten stimuleren om minder afval te verbranden.

Vlaardingen is op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Tijdens de presentatie bij Omrin hebben we het ook nog gehad over het bouwen van een eigen na-scheidingsinstallatie in onze regio. Los van de financiën (maar die verdienen zich op termijn terug) is voor een na-scheidingscomplex een behoorlijke ruimte nodig (derde Maasvlakte?). Misschien het belangrijkste is wel dat de 23 gemeenten van de MRDH en anderen in de Dordtse en Leidse regio bereid moeten worden gevonden om deel te nemen aan zo’n nieuw na-scheidingscomplex. Omrin heeft zich in ieder geval bereid verklaard om, als het zover is, mee te denken en waar mogelijk te participeren.

Tot slot: de “reis- en regenontberingen” waren het bezoek meer dan waard.

Bert van Nieuwenhuizen

Raadslid D66 Vlaardingen