Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 september 2018

Zijn Vlaardingse raadsleden nog te vertrouwen?

Open brief aan burgemeester Annemiek Jetten

Beste burgemeester Jetten,

Sinds de verkiezingen zijn we alweer een half jaar onderweg met de nieuwe gemeenteraad. Op verzoek van de SP, is de gemeenteraad kort na de verkiezingen unaniem akkoord gegaan met het starten van een integriteitsscan van alle raadsleden.

Tijdens de campagne is het vertrouwen van veel Vlaardingers in de lokale politiek geschaad. Veel partijen hebben elkaar van ernstige zaken beschuldigd. Zo bleek direct na de verkiezingen dat elf van de twaalf partijen ernstige twijfels hadden over de integriteit van ONS Vlaardingen.

Om alle twijfels weg te nemen en het vertrouwen in alle raadsleden weer te herstellen, werd besloten de portemonnee te trekken en tienduizenden euro’s uit te geven aan een integriteitsscan. Deze zou, volgens de toenmalige griffier, binnen twee weken afgerond zijn. In de praktijk zijn we maar liefst 168 dagen verder en is de fractie van D66 Vlaardingen erg benieuwd naar de uitslag en waarom deze zo lang op zich laat wachten.

Eerder is al bekend geworden, dat het niveau van de scans bedroevend laag is en dat raadsleden niet diepgravend zijn doorgelicht. Ook de raadsleden van D66 Vlaardingen hebben een gesprek gehad en wij kunnen bevestigen dat de ondervragers ons niet zwaar aan de tand gevoeld hebben. Daarnaast mochten we achteraf nog wijzigingen aanbrengen in het verslag dat voor u als burgemeester bedoeld was. We kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen dat het concrete resultaten op zal leveren, of dat er raadsleden niet volledige medewerking verlenen.

D66 Vlaardingen is alsnog benieuwd of u als burgemeester mogelijk tóch iets heeft gehad aan dit kostbare onderzoek. U bent immers de enige persoon die vertrouwelijk inzage zou krijgen in de scans van de raadsleden. Vrijwel alle partijen gaven in april aan dat zij hun scans met u zouden delen en dat raadsleden van hun partij uit de fractie zouden worden gezet als er geen volledige medewerking was.

Er zijn raadsleden geweest die aangegeven hebben dat het digitaal toezenden van het verslag te riskant zou zijn, vanwege privacy. Wij gaan ervan uit dat u inmiddels een papieren versie van hun verslag eenmalig heeft kunnen inzien en dat alle raadsleden hun scan vertrouwelijk met u hebben gedeeld.

Ook nemen wij aan dat u ondertussen van alle raadsleden de scans ontvangen heeft, of dat binnenkort zal krijgen. Mocht dit niet zo zijn, dan horen we graag welke raadsleden niet hebben meegewerkt. Dit zou namelijk betekenen dat een aantal van deze raadsleden binnenkort uit hun fractie gezet zullen worden, wat voor nóg meer politieke partijen zal zorgen. We horen daarom graag zo spoedig mogelijk van u.

De Vlaardingse gemeenteraad heeft een half jaar geleden unaniem besloten om te werken aan de integriteit van alle raadsleden en meer transparantie. Wij hopen dat dit onderzoek daar aan bij zal dragen en het vertrouwen in de Vlaardingse politiek weer laat toenemen.

Met vriendelijke groet en dank voor uw reactie,

Koen Kegel
D66 Vlaardingen