Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 september 2018

Blog – Arme rietputten

Dinsdag 4 september hebben ruim 300 Vlaardingers en regiogenoten gehoor gegeven aan de uitnodiging van Rijkswaterstaat om bijgepraat te worden over de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Uiteraard ben ik even langsgegaan. Niet dat ik veel nieuws heb gehoord en gezien – ik volg e.e.a. al zo’n 8 jaar – maar op één van de vele borden met uitleg, foto’s een tekeningen zag ik iets dat mij vreemd overkwam. Het doorsnijden van de rietputten. Zo rond 2012-2013, toen de lokale politiek zich flink roerde in dit dossier, hebben sommige partijen – waaronder D66 – gepleit voor de zgn. oortjes. Dit zijn/waren op- en afritten op de Maassluissedijk, waardoor het verkeer van en naar de rivierzone zou kunnen worden afgewikkeld en zo de Marathon ontlast zou worden. Ik schrijf “zou kunnen”, want iedereen weet dat die wens niet is uitgekomen. Los van het financiële aspect (minstens 50 miljoen extra) werd ook als argument aangevoerd dat bij de aanleg van oortjes de rietputten zouden moeten verdwijnen. In deze rietputten broeden veel zeldzame vogels en leeft er ander bijzonder gedierte.

Maar wat schetst nu mijn verbazing……de rietputten worden de komende tijd deels verwijderd om de aanvoerroute mogelijk te maken. Uiteraard leg ik me neer bij de uitspraak van ons hoogste rechtscollege “De Raad van State”, die in juli bepaald heeft dat de weg mag worden aangelegd. Maar nu ik de schetsen zie, heb ik toch een vieze smaak in mijn mond. Bah! Arme rietputten. Arme vogels en diertjes.