Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 februari 2018

Blog: En nu door!

Om het team klaar te stomen voor de taak die ons na 21 maart hopelijk te wachten staat, hebben we met de eerste 8 kandidaten van de lijst een dag met elkaar doorgebracht. We wilden elkaar graag beter leren kennen en ook beter op elkaar ingespeeld raken.

In mijn dagelijks werk merk ik hoe waardevol het is om als een team op elkaar te kunnen bouwen. Het mooie aan teams is dat je elkaar altijd aanvult. Waar ik niet goed in ben, daarin blinkt mijn teamgenoot juist uit. En andersom.

Door het delen van de dag en, niet geheel onbelangrijk, het delen van de maaltijd, heb ik mij kunnen verbinden aan de andere kandidaten. Ieder heeft zijn taak en er is begrip voor de onderlinge verschillen. Het geeft mij het gevoel dat ik onderdeel uitmaak van het D66 team en dat wij samen voor Vlaardingen gaan.

In de aanloop naar 21 maart zijn alle campagnes inmiddels in volle gang. Het is prachtig om te zien hoeveel momentum er gemaakt wordt ten behoeve van onze stad. Ik hoop dat we ditzelfde momentum later kunnen benutten om in gezamenlijkheid een college te vormen.

Thema

Modern stadsbestuur

De helft van de Vlaardingers is vrijwilliger, mantelzorger of actief in de wijk, vaak zelfs op verschillende manieren. Participatie is al lang goed gebruik in de stad. Er is een actieve dialoog tussen de gemeente en de inwoners waarbij geleidelijk steeds meer het initiatief naar de inwoners schuift. De Broekpolder is onder leiding van het innovatieve bestuur van de Federatie Broekpolder een geweldige aanwinst voor de stad geworden. Zowel het natuur- en recreatiegebied zelf als het bestuurlijke participatieproject zijn inmiddels ver buiten de regio bekend. D66 Vlaardingen is daar blij mee en ziet graag meer van zulke initiatieven. D66 Vlaardingen onderschrijft de visie in het door de gemeente opgestelde programma “Van meepraten naar zelf doen” uit 2015. Op verschillende niveaus binnen het gemeentelijk bestuur neemt het aantal samenwerkingsverbanden toe. De gewenste implementatiesnelheid komt steeds hoger te liggen. Hierdoor neemt de complexiteit van het bestuur van de stad toe. De ontwikkelingen blijven doorgaan en D66 Vlaardingen wil verder werken aan vernieuwing en verbetering van het bestuur van de stad.

Lees meer