Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

De nieuwe gemeente

Zoals bekend zal het huidige raadgevend referendum waarschijnlijk geen lang leven meer leiden. Hoewel ik het als voorstander van directe democratie erg jammer vindt dat dit referendum waarschijnlijk iets voor in de geschiedenisboekjes gaat worden, begrijp ik ergens ook wel dat dit raadgevende referendum verre van effectief kan worden genoemd; te log en  vaak over abstracte nationale onderwerpen waar noch ik noch de gemiddelde Nederlander als expert over zou kunnen worden aangemerkt.

Dit neemt niet weg dat het principe van meebeslissende burgers over politieke beslissingen dood zou zijn, integendeel. Juist op een gemeentelijk niveau, waar de besluitvorming veel meer aansluit op de leefwereld van de gemiddelde Nederlander, zie ik grote kansen voor participerend burgerschap.

Een van mijn favoriete voorbeelden van het betrekken van burgers bij de besluitvorming vindt al decennialang plaats in de Braziliaanse miljoenenstad Porto Alegre. Hier kent men het concept van de zogenaamde ‘burgerbegroting’. Hierbij bepalen de burgers hoe een deel van het gemeentelijk budget wordt verdeeld. De beslissingen van de burgers zijn hierbij bindend of nemen de vorm aan van een advies aan de gemeenteraad. Op basis van rapporten van de Wereldbank is men tot de conclusie gekomen dat ideeën als de burgerbegroting leiden tot meer betrokken burgers. Het idee is voorts ook al op een wereldwijde schaal toegepast door talloze gemeenten.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk iets veel tijd en moeite zal kosten, en een direct kopiëren-plakken van het Braziliaans model zal ook weinig effectief zijn. Toch zou het zeer interessant zijn als Gemeente Vlaardingen iets zou proberen te doen. Meer betrokken burgers is per slot van rekening iets waar iedereen zich in kan vinden.