Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 januari 2018

Blog: Binnenstad en ander onderwijs

Ik ga zo wat schrijven over onderwijs, maar eerst even dit. Donderdagavond 25 januari jl. was in vele opzichten een bijzondere avond. De gemeenteraad vergaderde en zat als haringen in een ton. Hoe Vlaardings wilt u het hebben. Sinds 3 weken wordt de raadszaal grondig verbouwd en wordt er vergaderd in de Burgerzaal. Iedereen die het Stadhuis kent, weet dat het vloeroppervlak gelijk is aan dat van de raadszaal. Wat we “beneden” natuurlijk missen is de aanpalende trouwzaal en de publieke tribune. Met andere woorden het was flink behelpen, waarbij de ambtenaren en de gasten elders in het Stadhuis naar een beeldscherm keken. Maar de uitkomst van de avond was, wat mij betreft, in twee opzichten prima.

Tegen het eind van de avond besloot de gemeenteraad om een krediet van € 45.000 beschikbaar te stellen voor het terugplaatsen van de antieke gevel van het Leskipand aan de Hoogstraat. Op de locatie van deze voormalige meubelzaak (tegenover de Brede Havenstraat) verreist binnenkort een blok met 11 woningen met daaronder detailhandel of horeca (en dus de antieke gevel).

De andere klapper van de avond was natuurlijk het vaststellen door de raad van het Centrumplan “De Binnenstad Centraal”. Na het aannemen van drie amendementen en een motie* zei 85% van de Raad JA! Exact 1 jaar na het vaststellen van de kaders, kunnen we met het Centrumplan in de hand de komende 2 jaar werken aan de herinrichting van de buitenruimte van het Vlaardingse Stadscentrum (o.a. herstraten, betere aanrijroutes naar de parkeergarages, vergroenen en betere verlichting). Niet alleen bij mij als wethouder, maar ook bij al die medewerkers van de gemeente, die zich hebben bezig gehouden met het opstellen van het Centrumplan, viel een behoorlijke last van de schouders. Het is niet voor niets geweest. Nu de uitvoering!

Tussen de bedrijvende door mocht ik deze week aanwezig zijn bij opening van alweer het 10e Integraal Kindcentrum van de stichting UN1EK. Aan de Van Boisotstraat in het pand van basisschool De Schakel is nu plaats voor kinderen in de leeftijd van 2 – 13 jaar. Bij de opening hadden vooral de allerkleinsten zich verkleed als prinsesjes, stoere piraten, politiemannen, koeien, werkelijk alles kwam voorbij. In optocht ging men door de Westwijk om kondt te doen van dit heugelijke feit. Hartverwarmend allemaal. Dat was het ook in de Holywijk waar de basisschool De Singel aan het Kruidenpad is voorzien van nieuwe speelplaats naar ontwerp van de kinderen zelf. Ook hier was het enthousiasme weer overweldigend. Gelukkig gebeuren er in het Vlaardingse onderwijs naast serieuze zaken ook heel veel leuke dingen.

Ik sloot de werkweek af met een inspirerend gesprek over de toekomst van het onderwijs in Nederland. Wat zou het mooi zijn als we kunnen toegroeien naar één onderwijsvorm zonder de verzuiling die we nu kennen. Dus niet langer Openbaar, Christelijk, Katholiek en Islamitische onderwijs, maar “één pot nat” in de goede zin van het woord. Hierbij wordt natuurlijk wel aandacht besteed aan het geloof, maar zodanig dat de kinderen kunnen leren van elkaars godsdienst. Ouders die daarnaast toch nog godsdienstonderricht willen, kunnen dat voor hun kinderen dan regelen buiten de reguliere lesuren om.
Als het om het voorgezet onderwijs gaat, zouden daarnaast de schotten tussen de diverse schooltypen geslecht kunnen worden. Sommige lessen zullen kinderen gezamenlijk volgen, weer andere worden meer individueel onderricht.

Twee interessante gedachtes waar ik met gelijk denkenden graag over door wil praten. Wordt dus vervolgd.

Bert van Nieuwenhuizen,
D66 wethouder Economie,
Onderwijs en Organisatie

Lees hier het centrumplan

*Amendement 1 brengt een knip aan tussen herinrichting buitenruimte en de onderzoeken voor de overige projecten.
*Amendement 2 voegt speelvoorzieningen voor de jeugd toe.
*Amendement 3 schrapt het idee van een binnentuin op het Liesveldviaduct.
*De motie roept het college op om met een concept leegstandsverordening te komen, waarin wordt meegenomen een onderzoek naar de juridische haalbaarheid van de verplichting om lege panden netjes op orde te houden.