Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 januari 2018

Blog: Reflecteren en vooruitkijken

Een nieuw jaar roept bij mij altijd reflectie op. Wat waren mijn plannen en wat is er zoal gepasseerd? Wat is er terecht gekomen van al die plannen? Ook nodigt een nieuw jaar uit tot vooruitkijken: 365 dagen die gelijk staan aan 365 nieuwe kansen.

Terugkijkend op 2017 zou ik willen schrijven over het leed van alle mensen betrokken bij een aanslag ergens, over alle mensen op de vlucht ergens, maar dit is niet de juiste plek voor zulke bespiegelingen.

Dichter bij huis tel ik mijn zegeningen: er zijn geen dierbaren overleden, er zijn geen grote rampen geschied. Het leven is door gegaan, zoals het dat doet, met alle schommelingen die daarbij horen.

Wat mij opviel was dat zowel onze koning als de Paus opriepen tot verbinding in hun kerstoespraken. Hoe mooi dat deze boodschap uit verschillende richtingen komt. En hoe duidelijk de wens of zelfs noodzaak tot gemeenschap en saamhorigheid in deze tijd.

Graag omarm ik deze oproep en vertaal ik deze naar mijn eigen leven. In mijn vorige blog heb ik hier ook over geschreven en alle Vlaardingers uitgenodigd om mee te doen. Bij deze wil ik nog een stap verder gaan, geïnspireerd door de Democratic Challenge. Zij hebben de afgelopen twee jaar diverse ervaringen opgedaan bij het bouwen van een brug tussen de participatieve en formele democratie.

Een experiment wat mij zeer aansprak waren de huiskamergesprekken in gemeente Leiden. Hierbij zijn er honderd huiskamergesprekken gevoerd, verdeeld over de hele stad waarbij alle deelnemers wensen en behoeften hebben uitgewisseld over alle mogelijke onderwerpen. Het mooie hieraan vind ik de betrokkenheid uit alle delen van de stad.

Een ander voorbeeld komt van de gemeente Raalte. Zij hebben een experiment uitgevoerd genaamd De Raad op pad. Hierbij ging (een delegatie van) de gemeenteraad de wijk in waarbij de wijk een thema kon bepalen dat zij wilden bespreken en hadden inwoners de mogelijkheid om een pitch te geven over zaken die zij onder de aandacht wilden brengen.Zo zijn er nog andere voorbeelden te vinden van gemeenten die op zoek zijn gegaan naar de verbinding.

Het lijkt mij fantastisch wanneer we in Vlaardingen ook zo’n experiment op kunnen zetten. Ongetwijfeld kan er opgemerkt worden dat het oude wijn in nieuwe zakken is, of dat zulke zaken al geprobeerd zijn en tot niets geleid hebben. Maar waar zouden we zijn als we het op zouden geven na een keer proberen? Als iets de moeite waard is, dan leren we van onze fouten en gaan we door totdat we de juiste formule gevonden hebben.

Hoe zal het Vlaardingen vergaan het komende jaar? Gaat het ons lukken om te werken aan een lokaal democratisch akkoord? Op de site Ikverfrisdelokaledemocratie.nl worden kandidaat raadsleden uit het hele land opgeroepen om zich te committeren aan de vernieuwing van de lokale democratie. Deze uitdaging heb ik aangenomen en ik hoop met mij nog vele anderen. U kunt ook uw lokale kandidaten oproepen zich hierbij aan te sluiten.

Als we een manier vinden om beter en transparanter samen te werken en te leven, zullen alle inwoners daar profijt van hebben. Dat is mijn wens voor 2018.