Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 december 2017

D66: Goed milieu, goed onderwijs en goed wonen in Vlaardingen

D66 loopt voorop, door als eerste Vlaardingse partij haar verkiezingsprogramma vast te stellen. Tijdens de ledenvergadering, werd het D66 verkiezingsprogramma unaniem vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. D66 Vlaardingen zet in op een goed milieu, goed onderwijs en goed wonen in Vlaardingen.

“We maken ons hard voor gezonde lucht in Vlaardingen. De Marathonweg heeft hier het meest onder te lijden, maar de luchtkwaliteit in onze hele stad moet stukken beter. Er rijdt steeds meer verkeer over onze wegen. Met onder andere een milieuzone, willen we ervoor zorgen dat de luchtvervuiling afneemt, zoals eerder succesvol is de praktijk is gebracht in Rotterdam, Utrecht en Arnhem. 
We stimuleren fietsgebruik en elektrisch vervoer, door het oplaadnetwerk in de stad nog verder uit te breiden.” aldus Koen Kegel, de lijsttrekker van D66 in Vlaardingen.

“Als onderwijspartij, zet D66 Vlaardingen zich in voor meer Integrale Kindcentra (IKC). Om onze kinderen nog betere toekomstkansen te bieden, stellen we voor om ook de peuterspeelzaal in de IKC te integreren. D66 wil dat in Vlaardingen alle kinderen een ‘ontwikkelingsrecht’ krijgen voor vijf dagdelen per week, waardoor al op vroege leeftijd gesignaleerd kan worden of een kind een achterstand dreigt te ontwikkelen. Ook breiden we het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ uit naar heel Vlaardingen. Gezond eten en drinken, goed slapen en genoeg bewegen zijn essentieel om overgewicht en obesitas terug te dringen in Vlaardingen, want dat is een groeiend probleem.”

“Goed wonen, begint bij een groene, schone en veilige buitenruimte. D66 Vlaardingen wil dat er meer woningen in het middensegment komen, zowel huur als koop, met name eengezinswoningen. De sloop van oude flats en meergezinswoningen moet versneld worden. Voorzieningen zoals het theater, hebben we weten te redden en we zullen ook de binnenstad snel gaan opknappen om de binnenstad weer op te laten bloeien en onze stad aantrekkelijker te maken.
D66 Vlaardingen heeft al bereikt dat alle nieuwbouw in Vlaardingen gasloos moet worden gerealiseerd. We willen woningeigenaren nog meer stimuleren hun eigen woning energiezuiniger te maken, door onnodige regelgeving te schrappen. Ook sociale huurders moeten de mogelijkheid krijgen decentraal hun eigen energie op te wekken. We moeten ons voorbereiden op een volledig elektrische toekomst, waar verbranding van fossiele brandstoffen eindelijk tot het verleden behoort.”

Het volledige programma voor 2018-2022 (PDF)