Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 november 2017

Blog: Muggen..

Driekwart van de insecten zijn verdwenen. Dat liet een onderzoek in Duitsland zien. Mijn eerste reactie was: mooi zo, die rotbeesten. Ik zou er niet rouwig om zijn als ik nooit meer door een mug gestoken werd. Gevolgd door de reactie, maar dat is wel bloedlink. Wat is er gebeurd dat de insecten het niet meer kunnen bolwerken? Al snel lees ik in de kranten diverse suggesties: Intensieve landbouw – monoculturen, onkruidverdelgingsmiddelen e.d.

Eerder las ik het nieuwe regeerakkoord. Deze zou het groenste ooit zijn. We gaan harder ons best doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Minder CO2-uitstoot en ondergrondse opslag. Nadat we al decennia zeggen dat de vervuiler moet betalen, gaan we nu het vrachtvervoer ook echt een CO2-heffing opleggen. En we proberen iets te regelen voor de scheepvaart en het vliegverkeer zodat die ook een CO2-heffing gaan betalen.

Over een broeikasgasheffing op vlees of dierlijk eiwit wordt echter met geen woord gerept. Dat is jammer; we moeten proberen deze bron van vervuiling sneller aan te pakken. Wat mij betreft op vele manieren. Veevoer dichter bij huis produceren. Meer veevoer halen uit algen en zeewier, mensen overhalen minder vlees te eten. Er zijn alternatieven voor vlees beschikbaar en in ontwikkeling, maar die zijn nog niet zo lekker als ze zouden kunnen zijn.

Innovaties kunnen vaak maar moeilijk concurreren met al lang bestaande producten omdat die meestal kosten voordelen hebben. Als we de vervuiler nu echt laten betalen en ook een passende broeikasgasheffing op vervuilend vlees invoeren krijgen duurzame innovaties een steuntje in de rug. Ook daarmee kunnen we sneller de doelen van Parijs halen.

Maar goed, het regeerakkoord zet een aantal stappen in de goede richting. Ook de landbouw gaat een bijdrage leveren. Het is nog niet veel maar er gebeurt tenminste iets. Natuurlijk moet er ook iets gebeuren aan de grondstoffen schaarste en aan de luchtvervuiling, het lawaai en aan de donkere nachten die er in Nederland nauwelijks meer zijn. Er zijn nog veel meer verstoringen van het milieu die door de mens veroorzaakt worden. Maar we kunnen niet alles tegelijk. Het klimaat is het meest urgente probleem en de uitstoot van broeikasgassen is de drijvende kracht achter de veranderingen. Laten we dat eerst oplossen.

En dan ineens is er dat bericht over het verdwijnen van de insecten. Al voor 75% verdwenen vergeleken met dertig jaar geleden. Plotseling lijkt het regeerakkoord niet meer zo ambitieus. De natuur wacht kennelijk niet op ons. Hopelijk schrikt ook onze nieuwe minister van landbouw van deze berichten en realiseert ze zich dat de doelen die het regeerakkoord aan de landbouw stelt wel erg bescheiden zijn. We moeten veel sneller veel meer ruimte geven aan de natuur in en bij onze akkers en weilanden. Opdat ik zo af en toe nog eens door een mug gestoken kan worden.